The Human Link

preventieve aanpak van psychisch welzijn

Permanente vorming eerstelijnspsychologie


In oktober 2018 start er een 2de cyclus van de 2 jarige opleiding Permanente vorming Eerstelijns Psychologische zorg

Indien u zich kandidaat wil stellen mag u mailen naar admin@thehumanlink.be met in het onderwerp van de mail een duidelijke vermelding van  ‘kandidaatstelling ELP opleiding 2018-2019. Vervolgens krijgt u een meer uitgebreide brochure over de permanente vorming zelf, samen met een formulier tot kandidaatstelling. Uw inschrijving moet ten laatste voor 5 juni elektronisch bezorgd worden aan het secretariaat van The Human Link op admin@thehumanlink.be . Nadien starten de selectiegesprekken. De groep wordt definitief samengesteld begin juli.

Project Psycho-educatie


The Human link organiseert in samenwerking met de Stad Antwerpen gratis psycho-educatieve cursussen voor inwoners van de stad. Wil je inzicht verwerven in thema's als "angst", "stress" of "depressie? Heb je als "eenoudergezin" of "nieuwsamengesteld gezin" nood aan handvatten? Surf dan zeker eens naar www.psycho-educatie.be

NIEUWE DATA: behandeling van Burn-out voor psychologen.


Op  8 en 9 oktober 2018 gaat er opnieuw een training door om psychologen meer handvatten te geven rond burn-out. Wil je graag wat tools om jouw cliënten hier gepast in te begeleiden, bekijk dan hier het programma en schrijf je in. 

NIEUWE DATA: opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen


Ben je geïnteresseerd om in jouw organisatie een beter beleid te kunnen opzetten rond schokkende of traumatische gebeurtenissen? Wil je ook zelf de nodige skills onder de knie krijgen op opvang en nazorg in goede banen te leiden? In het najaar gaat de cursus door op 17 en 24 oktober en 7 november. Voor meer informatie, klik hier.