The Human Link

preventieve aanpak van psychisch welzijn

Samenwerkingsverbanden


The Human Link werkt samen met vaste acteurs. Deze zijn specifiek gevormd in de thema’s van The Human Link zoals o.a. traumatische gebeurtenissen, stresssituaties en andere gedragstmatige topics. Voor de praktische inoefening werken we graag met een acteur omdat dit het meest beklijft. Vooropgestelde rollenspelen kunnen dan daadwerkelijk geoefend worden en deelnemers kunnen de zaken waar ze schroom of nog te weinig zelfvertrouwen in hebben, oefenen in een veilige context en onmiddellijk feedback krijgen. De doelstelling is dat ze er onmiddellijk mee aan de slag kunnen in de praktijk.
Tine Daeseleire geeft de opleiding gedragstherapie aan de KU Leuven en U Gent mee vorm als externe docent.

Binnen The Human Link houden we graag vast aan onze expertise. Daarom verwijzen we voor bepaalde opdrachten rond "communicatie" of "leiding geven" graag door naar Perco. Een organisatie  die qua visie en wetenschappelijke achtergrond aansluit bij onze eigen ideeën en inzichten hierover. Voor meer informatie: www.perco.be