The Human Link

preventieve aanpak van psychisch welzijn

Visie


The Human Link tracht organisaties, bedrijven of instanties te stimuleren om preventief aandacht te schenken aan het welzijn van hun medewerkers. We reiken onze kennis aan en staan organisaties bij om concreet acties te ondernemen op vlak van menselijk beleid. We wensen daarbij een blijvende gedrags- en cultuurverandering te bekomen. Dit doen we door:
  • essentiële supportorganen op te zetten die afgestemd zijn op de noden van de organisatie
  • zoveel mogelijk kennis door te geven zodat organisaties zelf aan de slag kunnen met hun eigen welzijnsbeleid
  • een partner inzake welzijnsaspecten te zijn voor organisaties, groepen en individuen
Zo zetten we organisaties aan om zelf te werken aan eigen welzijn en arbeidsvreugde. We vinden het belangrijk dat organisaties na een traject zelfstandig verder kunnen en bieden daarbij ondersteuning op regelmatige basis. Voorkomen is beter dan genezen. De preventieve aanpak van psychisch welzijn op de werkvloer is onze prioriteit.