The Human Link

preventieve aanpak van psychisch welzijn

Werkwijze


The Human Link werkt steeds op maat van de organisatie. Bij een vraag starten we met een goede exploratie. Een traject, vorming, cursus of coaching wordt telkens voorafgegaan door een voorbereidende fase. Hierdoor kan de interventie goed afgestemd worden op de doelgroep en de noden van de organisatie. Tevens wordt de interventie altijd gekaderd in het beleid dat de organisatie voert. Vanaf het begin van de samenwerking hechten we belang aan een eerlijke en transparante communicatie. Wij formuleren steeds een voorstel of offerte waarin de stappen duidelijk omschreven zijn. Na de interventie evalueren we de resultaten en voorzien we opvolging.
We streven naar haalbaarheid en efficiëntie in de praktijk. Daarom wordt bij een interventie steeds gekeken of de organisatie het best gebaat is bij een workshop, een psycho-educatieve cursus, een supervisie of coaching. Tevens hebben we een open aanbod van cursussen waarvoor medewerkers van verschillende bedrijven zich kunnen inschrijven.

Om het aanbod van The Human Link te verwezenlijken, hanteren we de volgende uitgangspunten:
 • The Human Link werkt interactief en in overleg
  In overleg met de organisatie wordt gekeken naar wat er al bestaat en of het beleid nog vervolledigd kan worden, of er opleidingen nodig zijn om bepaalde vaardigheden bij te brengen. Gedurende de hele uitvoering bewaken we het proces door op zeer regelmatige tijd tussentijdse feedback te geven. Zo wordt de aanpak afgestemd op de noden en vragen van de organisatie.
 •  

 • The Human Link baseert zich op wetenschappelijk onderbouwde modellen en de cognitieve gedragstherapie
  Onze interventies zijn gestoeld op modellen die hun praktische relevantie hebben bewezen. Handleidingen en protocollen worden gebruikt als richtlijn voor het uitwerken van een beleid op maat. Alle medewerkers van The Human Link zijn geschoold in de cognitieve gedragstherapie.
 •  

 • The Human Link werkt praktisch en concreet
  We vertrekken van een aantal theoretische kapstokken en vertalen deze vervolgens naar de praktijk. En wordt gewerkt met voorbeelden op maat van de organisatie, praktische oefeningen om vaardigheden te trainen, rollenspelen aan de hand van voorbeelden van deelnemers en uitgewerkt casusmateriaal van de trainers. Tevens bieden we de mogelijkheid om zeer praktisch vaardigheden in te oefenen met acteurs. The Human Link werkt met vaste acteurs die gespecialiseerd zijn in de materie.
 •  

 • The Human link biedt materiaal aan
  In onze cursussen voorzien we uitgebreid cursusmateriaal. Zo wordt de gelegenheid geboden om de informatie nadien nog eens opnieuw te lezen. Oefeningen worden meegegeven waardoor mensen worden gestimuleerd om er nadien zelf mee aan de slag te gaan. In de psycho-educatieve cursus ‘hoe blijf ik gezond op mijn werk’ worden er 4 handboeken meegegeven aan de cursisten om zelf met hun eigen werkstress aan de slag te gaan.
In onze workshops of opleidingen wordt er op een interactieve wijze kennis en vaardigheden overgedragen. Met ruimte voor discussie, actieve oefeningen en vragen van deelnemers, worden inzichten en praktische handvatten in de materie gegeven. Een workshop kan enkele uren tot meerdere dagen duren. Om alle deelnemers voldoende aan bod te laten komen en daadwerkelijk te laten oefenen, werken we met maximaal tien à twaalf deelnemers. Voor bedrijven en organisaties worden workshops steeds op maat ontwikkeld.
In onze psycho-educatieve cursussen wordt de informatie eerder gedoceerd. Educatie is de helft van het proces en haalt het onderwerp uit de taboesfeer.
Het voordeel van deze cursussen is dat het voor een groot aantal mensen tegelijkertijd kan gegeven worden, dat er uitgeschreven handleidingen bestaan en dat het een erg laagdrempelige methode is om preventief te werken aan eigen zelfzorg.
Intern wordt er een psycho-educatieve cursus georganiseerd over stressbeheersing in de werksituatie: hoe blijf ik gezond op mijn werk?, waar mensen zich vrij voor kunnen inschrijven. Deze cursus kan ook gecombineerd worden met individuele coaching. Voor bedrijven en organisaties worden psycho-educatieve cursussen op maat ontwikkeld.
Rond verschillende thema’s worden er open cursussen georganiseerd in The Human Link. Dit zijn cursussen van enkele dagen voor een specifieke doelgroep. Mensen kunnen zich vrij inschrijven, ook via hun organisatie. Op dit moment worden de volgende cursussen regelmatig ingericht:
 • Psychoeducatieve cursus: Stressbeheersing in de werksituatie: hoe blijf ik gezond op mijn werk? (4x per jaar),
 • 3-daagse opleiding: Voorkomen van burn-out in de artsenpraktijk (1 x per jaar)
 • 3-daagse opleiding: traumaopvang en nazorg (1 x per jaar).
De opgedane kennis en vaardigheden moeten regelmatig opgefrist worden. We geven graag nieuwe ontwikkelingen op gebied van stressproblematiek en traumanazorg door. In supervisiemomenten die (best minstens 2 keer per jaar) worden georganiseerd komen gevalsbesprekingen, vragen en nieuwe wetenschappelijk onderbouwde inzichten ruim aan bod.
Als er in een organisatie moeilijkheden zijn die een gevolg hebben voor het welzijn van de medewerker(s), kan het aangewezen zijn om een team of een werknemer een coaching te laten volgen. Dit zijn op maat gesneden sessies, waarin er een nauw contact is tussen de organisatie, de persoon in kwestie en The Human Link. In deze sessies worden de moeilijkheden met betrekking tot het psychisch welzijn in de organisatie aangepakt. Er kan beroep gedaan worden op ons om een teamcoaching of een individuele coaching op te zetten.