The Human Link

preventieve aanpak van psychisch welzijn

Visie


The Human Link wenst haar kennis en expertise door te geven aan hulpverleners die in hun dagdagelijkse praktijk te maken hebben met de thematieken waarin The Human Link gespecialiseerd is. The Human Link heeft daarom een specifiek aanbod naar artsen (huisartsen, bedrijfsartsen), psychologen, HRM ‘s en preventieadviseurs.

The Human Link biedt advies, opleiding, coaching en supervisie om op een wetenschappelijk onderbouwde manier inzichten en praktijkervaringen aan hulpverleners aan te leren. Het doel is om steeds preventiever mensen te wapenen tegen psychische gevolgen van stress, schokkende gebeurtenissen, angst en burnout. Via het opleiden en superviseren van hulpverleners die in de eerste lijn hiermee te maken hebben, proberen we meer mensen bedreven te maken in preventie van psychische gezondheid.