The Human Link

preventieve aanpak van psychisch welzijn

Werkwijze


The Human Link heeft specifieke programma’s uitgewerkt naar verschillende doelgroepen. Wij hebben 2 open cursussen ontwikkeld:
Daarnaast geven we vaak opleidingen rond ‘het geven van psycho-educatie rons stress en angst bijvoorbeeld aan verpleegkundigen, psychologen, artsen, vrijwilligers van eerste lijnsdiensten of telefonische hulpdiensten.

Tenslotte worden ook workshops op maat ontwikkeld en organiseert The Human Link jaarlijks een studiedag of congres.