The Human Link

preventieve aanpak van psychisch welzijn

Home Agenda Over ons Contact Publicaties Financiele tussenkomst

Financiƫle tussenkomst


The Human Link is een erkend opleidings -en adviesinstituut (erkenningsnummer = DV.O105682). Dit wil zeggen dat onze organisatie is doorgelicht en voldoet aan de kwaliteitsnormen van de KMOPnorm. Deze erkenning is belangrijk omdat het duidt op kwaliteit en professionalisme binnen de organisatie. KMO's en zelfstandigen kunnen bij ons terecht voor begeleiding, cursus/opleiding of advies. Ze kunnen hiervoor gebruik maken van de KMO-portefeuille.

Via deze subsidiemaatregel kan je als kmo een financiele tegemoetkoming krijgen voor ondersteuning , onder andere op het domein van opleiding. Opleidingen die als doel hebben om het functioneren van het bedrijf te verbeteren en die door een geregistreerde dienstverlener, zoals The Human Link, worden gegeven, kunnen voor 40% worden gesubsidieerd met een maximum van 10 000 euro per kalenderjaar voor een kleine ondernemening, 15 000 euro voor een middelgrote onderneming.

  • Wie komt in aanmerking?

Kmo's en vrije beroepen die gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest, deel uitmaken van de privésector, een aanvaardbare hoofdactiviteit hebben (volgens de nacebelcodelijst) en voldoen aan de regelgeving in het Vlaamse Gewest.
Vzw's komen niet in aanmerking behalve als dienstverlener.

  • Hoe vraag je de subsidie aan?

De aanvraag, verwerking, toekenning en het beheer van de subsidie gebeurt via een elektronische ondernemerschapsportefeuille. Intekenen op deze portefeuille en de subsidie aanvragen, doe je via de website www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille. Je vindt er ook heel wat bijkomende informatie. Hier worden onder andere de verschillende stappen die gezet dienen te worden, duidelijk omschreven.