The Human Link

preventieve aanpak van psychisch welzijn

Aanbod


Ten gevolge van veranderingen in de maatschappij, krijgen we meer te maken met mentale belasting. Dit heeft ook gevolgen voor onze gezondheid. De impact van stress op onze gezondheid mag niet onderschat worden. Steeds meer mensen ervaren gevolgen van stress, in hun lichaam, emotioneel of in hun handelen. The Human link biedt mogelijkheden aan om daar iets aan te doen.

Na het ervaren van een schokkende gebeurtenis, kan men vaak heel wat reacties of klachten ondervinden, waardoor het dagelijks functioneren wordt belemmerd. The Human Link begeleidt mensen vlak na een incident, om hen te leren omgaan met deze reacties en om te voorkomen dat ze er in de toekomst nog last van zullen hebben. Ook wanneer mensen na een aantal maanden of jaren na een incident nog steeds klachten hebben, kunnen ze beroep doen op onze expertise op het vlak van posttraumatische stressstoornissen (PTSS). Dit gebeurt veelal in de vorm van een individuele begeleiding.
Autovrees, claustrofobie, paniekaanvallen, spinnenvrees, bloosangst, watervrees, naaldenfobie, bloedfobie, insectenfobie, onweerfobie... Dit zijn allemaal enkelvoudige fobieën waar mensen in hun leven hinder van kunnen ondervinden. Cognitieve gedragstherapie is de aangewezen methode om mensen te helpen deze angst te overwinnen. The Human Link geeft groepsprogramma’s of individuele begeleidingen aan mensen die gemotiveerd zijn om aan hun angst op een wetenschappelijk onderlegde en klinisch effectieve manier te werken. Programma’s worden uitgewerkt voor elke specifieke angst.
Je hebt last van autovrees als je merkt dat je liever meerijdt en het zelf rijden vermijdt, als je nog wel rijdt maar de autosnelweg omzeilt, als je angstig wordt zodra de auto boven een bepaalde snelheid komt, als je bepaalde zaken tijdens het rijden niet meer durft zoals het voorbijrijden van vrachtwagens, invoegen op een autostrade je paniekreacties bezorgt… Sommige mensen worden vooral angstig tijdens het meerijden. Autovrees is geen uitzonderlijke angst, maar kan wel heel vervelend zijn. Het beperkt vaak je mobiliteit en kan je afhankelijk van anderen maken. De begeleiding gebeurt veelal in groep. In tegenstelling tot de andere groepsprogramma’s vinden de drie oefensessies op individuele basis plaats.
Claustrofobie is angst om in een kleine ruimte te verblijven. Meestal gaat het om de angst om vast te zitten. Kleine ruimtes geven je een opgesloten gevoel waardoor paniekreacties kunnen ontstaan. Klachten als bijvoorbeeld ademnood, duizeligheid, hartkloppingen, trillen, zweten, misselijkheid, gevoel van onwerkelijkheid worden hierbij regelmatig genoemd. Vaak gaat het om de angst om te stikken, om de controle te verliezen of om niet weg te kunnen als je dat wil. Je kan ook last hebben van claustrofobie als je niet zozeer bang bent, maar je eerder heel ongemakkelijk voelt in kleine ruimtes. De begeleiding gebeurt meestal in de vorm van een groepsprogramma.
Een paniekaanval is een ingrijpende ervaring. Tijdens zo’n aanval voel je dat je ‘iets’ overkomt, dat er iets mis is. De lichamelijke sensaties zijn zo sterk, dat het kan lijken alsof je aan het sterven bent of iets aan je hart krijgt. Het kan zijn dat de fysieke klachten erger worden en dus ook de angst. Je kan opeens bevangen worden door duizeligheid, hartkloppingen krijgen, misselijk worden, beginnen te zweten, geen adem meer krijgen, het gevoel krijgen te stikken. Na een poosje ebt dit weg, maar vaak blijft de angst voor een volgende aanval bestaan. Een paniekstoornis belemmert je dagelijks functioneren en dan is een begeleiding zinvol. De begeleiding gebeurt meestal in de vorm van een groepsprogramma, maar ook individuele begeleiding is een mogelijkheid.
Spinnenfobie is de meest voorkomende vorm van dierenfobie. Je hebt last van spinnenvrees als je bang bent van spinnen of als je het niet kan verdragen dat er een spin in je huis zit, of als je iemand anders mobiliseert (of zou willen mobiliseren) om een spin weg te halen. Het kan ook zijn dat je niet geconfronteerd wil worden met afbeeldingen van spinnen of het kijken naar bewegende beelden van spinnen heel lastig vindt. Kortom, als je overmatige angst voor spinnen hebt en daardoor heel wat situaties vermijdt om maar niet geconfronteerd te worden met spinnen. Het kan heel storend zijn om heel bang te zijn van spinnen, als je er geregeld mee in contact komt. Wij organiseren groepsprogramma’s om mensen te leren omgaan met hun spinnenvrees.
Je hebt last van een sociale fobie als je bijvoorbeeld zeer nerveus bent om in het openbaar te spreken. Ook de angst om te trillen, te blozen of te zweten als je in contact bent met andere mensen, valt onder deze noemer. Mensen met een sociale fobie zijn vaak bang dat als ze trillen, blozen... ze door anderen hiervoor beoordeeld zullen worden. Hierover veel piekeren, kan vervelend worden. Het kost energie en de kans is groot dat je leuke ervaringen in het leven mist, zeker als je zaken gaat vermijden. Een begeleiding is zinvol om hiermee anders te leren omgaan. Afhankelijk van de klacht gebeurt de begeleiding in de vorm van een groepsprogramma dan wel een individuele begeleiding. Sommige specifieke fobieën zoals braakangst, plasangst, angst om flauw te vallen, ... kunnen ook sociaal van aard zijn.
Hoogtevrees, vogelfobie, slangenfobie, bloedfobie, naaldenfobie, braakangst, plasangst, faalangst, onweerfobie, insectenfobie, hondenfobie, kattenfobie, vogelfobie, tunnelvrees, knalfobie, muizen- of rattenfobie, kikkerfobie...zijn maar enkele van de fobieën waar mensen hinder van kunnen ondervinden in hun dagelijks leven. Gezien de specificiteit wordt hiervoor meestal individuele begeleiding gegeven. Mits er meerdere kandidaten zijn met een gelijkaardige angst, worden ook groepsprogramma aangeboden.