The Human Link

preventieve aanpak van psychisch welzijn

Visie


The Human Link wil mensen stimuleren om op een gezonde manier hun eigen welzijn te bewaken.

Een preventieve aanpak is onze eerste bekommernis. We hebben cursussen ontwikkeld waarin mensen verschillende handvatten aangereikt krijgen om preventief voor hun eigen psychische gezondheid te zorgen.

Soms kan stress of angst het dagdagelijks leven zo beïnvloeden dat een meer specifieke begeleiding van de klachten nodig is. Door het geven van veel informatie en concrete oefeningen, reiken we kapstokken aan die mensen in staat stellen om hun angst of werkstress aan te pakken. Ze worden als het ware hun eigen therapeut. We werken kortdurend, intensief en transparant. Elke begeleiding is op maat gesneden. We schatten hierbij zo goed mogelijk in wat elke persoon nodig heeft. Alle begeleidingen worden vanuit gedragstherapeutisch perspectief gedaan en beogen resultaat op lange termijn.