The Human Link

preventieve aanpak van psychisch welzijn

Werkwijze


Mensen kunnen op eigen initiatief, via een verwijzer of via de werkgever bij The Human Link terecht. Onze methode is praktisch, klachtgericht, en voor iedereen toegankelijk. We geven veel concrete informatie en oefeningen, waar mensen thuis mee aan de slag kunnen. We werken in groep of individueel. Bij een aanmelding wordt gekeken of mensen het beste gebaat zijn bij een psycho-educatieve cursus, een groepsprogramma en/of een individuele begeleiding.
The Human Link werkt specifieke programma’s uit voor elk van deze thema’s.

De psycho-educatieve cursus stressbeheersing wordt gedoceerd in grotere groepen. Deze cursus is voor iedereen toegankelijk. De cursus bestaat uit vier lessen van telkens twee uur. Bij elke les krijgen de deelnemers een handboek met de inhoud van de les en alle oefeningen om zelf mee aan de slag te gaan. Zo kan men het geleerde zelf in de praktijk brengen. Gezien de interactie met de cursisten beperkt is, bestaat steeds de mogelijkheid om na de cursus nog een kortdurende individuele begeleiding te volgen om specifieke thema’s wat meer uit te diepen.
Voor meer informatie over de cursus, klik hier.

Hoe werkt een groepsprogramma? Het blijkt dat mensen vaak meer baat hebben om samen met mensen met gelijkaardige klachten een begeleiding te volgen. Als je wil deelnemen aan een groepsprogramma word je altijd eerst uitgenodigd voor een individueel kennismakingsgesprek. Hierin wordt nagegaan of je baat zal hebben bij dit programma. Een groepsprogramma bestaat uit 5 sessies van twee uren. De eerste sessie is psycho-educatief. Daarin bespreken we de mechanismen van angst of stress en leer je vaardigheden om hiermee om te gaan. Verder volgen een aantal oefensessies (individueel of in groep) en krijg je oefeningen mee om thuis mee aan de slag te gaan. De laatste sessie is een evaluatiesessie om herval te voorkomen. Deze sessies worden gespreid over minstens tien uur begeleiding. Er wordt ook opvolging per email op langere termijn voorzien.
Groepscursussen worden aangeboden voor onder andere autovrees, claustrofobie, spinnenvrees, paniekaanvallen, ...


Het verloop van een groepsprogramma op een rijtje:

 • Individueel (intake-)gesprek om te peilen hoe de angst of stress zich uit en je leven beïnvloedt. Er wordt ingeschat of je baat zal hebben bij de begeleiding.
 • Informatie over de mechanismen van angst of stress wordt aangeboden.
 • Technieken om angst of stress beter te leren beheersen worden aangeleerd.
 • Praktische oefeningen samen met de therapeut (groep of individueel) gecombineerd met huiswerkopdrachten
 • Evaluatiesessie: advies en tips worden gegeven naar de toekomst toe om herval te voorkomen.
 • De begeleiding gebeurt vanuit gedragstherapeutisch perspectief. De begeleider is steeds een klinisch psycholoog, postgraduaat gedragstherapie en gespecialiseerd in angst en stressproblemen.
Hoe werkt een individuele begeleiding? Soms is een individuele begeleiding meer aangewezen, bijvoorbeeld bij stress en burn-out of bij bepaalde angsten of fobieën. We streven steeds naar een kortdurende begeleiding. In overleg met de cliënt spreken we een pakket af van vijf of tien begeleidingsuren (telkens 50 minuten gesprek, 10 minuten voorbereiding/ verwerking van testmateriaal/ opvolging via mail). Dit kan eventueel in de loop van de begeleiding verlengd worden, steeds na een tussentijdse evaluatie. Nadat de begeleiding is afgerond worden nog een aantal opvolgmomenten afgesproken. De individuele begeleiding gebeurt vanuit gedragstherapeutisch perspectief en richt zich op vermindering van klachten en betere hantering van de situatie. Waar mogelijk en zinvol, wordt ook contact opgenomen met de huisarts of bedrijfsarts.

Het verloop van een individuele begeleiding nog even op een rijtje:
 • Individueel (intake-)gesprek om te peilen hoe de angst of stress zich uit en je leven beïnvloedt. Er wordt ingeschat of je baat zal hebben bij de begeleiding.
 • Informatie over de mechanismen van angst en stress wordt aangeboden op maat.
 • Specifieke aanpak om angst en stress beter te leren beheersen wordt aangeleerd.
 • Praktische oefeningen worden als huiswerk meegegeven en besproken.
 • Evaluatiesessie: advies en tips worden gegeven naar de toekomst toe om herval te voorkomen.
 • De begeleiding gebeurt vanuit gedragstherapeutisch perspectief. De begeleider is steeds een klinisch psycholoog, postgraduaat gedragstherapie en gespecialiseerd in angst en stressproblemen.

Opdat mensen op korte termijn op een juiste manier aan de slag kunnen gaan (voordat een individuele therapeut beschikbaar is), bieden we twee sessies aan van anderhalf uur. Deze lessen gaan op regelmatige basis door in een kleine groep van maximum vijf deelnemers.. Het ontstaan en de kenmerken van burn-out worden uitgelegd. Concrete kapstokken worden aangereikt waarmee de cliënt aan de slag kan. Tegelijkertijd krijgen mensen ook literatuur en oefeningen, waardoor deze sessies tijdens de eerste fase van het herstelproces zeker een meerwaarde zijn.

In deze training leer je jezelf in eerste instantie te betrappen op jouw piekergedrag. De theoretische mechanismen achter piekeren worden blootgelegd. Vanuit deze mechanismen wordt op zoek gegaan naar verschillende technieken waardoor we meer controle krijgen over de gedachten in ons hoofd. De energie die we verliezen in de voortdurende gedachtestroom, wordt daardoor ingeperkt.
In kleine groepjes wordt inzicht en theorie afgewisseld met praktijkoefeningen. Huiswerkopdrachten worden meegegeven om de opgedane kennis te consolideren.
Er worden drie lessen aangeboden, van telkens anderhalf uur (verspreid over 1 maand).