Cursus in open aanbod

Energiecoach

nieuwe data binnenkort beschikbaar

Onze prijs: €900 (Excl btw)

  • Locatie : Eikelstraat 66, 2600 Berchem

In de huidige maatschappij is burn-out een veelbesproken onderwerp. Bedrijven en organisaties worden meer en meer aangemoedigd om preventief met dit thema aan de slag te gaan. Om individuen en teams handvatten aan te reiken in het voorkomen van burn-out en het bevorderen van hun welbevinden, is het belangrijk dat er in de organisatie bepaalde kennis en expertise aanwezig is rond dit thema. Welzijn is immers een onderwerp dat je niet kan outsourcen.

In deze vorming leiden we welzijns- en energiecoaches op zodat ze hun collega’s op een laagdrempelige manier kunnen ondersteunen rond welzijn of stress-gerelateerde thema’s en in de preventie van burn-out.

De energiecoaches kennen de werkcontext van de hulpvrager omdat ze actief zijn binnen dezelfde werkomgeving. De werkomgeving betrekken blijkt cruciaal in de preventie en aanpak van burn-out, wat de interne energiecoach een unieke plaats geeft in het bevorderen van het welbevinden van zijn of haar collega’s.

Doelgroep

Er bestaan geen officiële voorwaarden om op te treden als energiecoach. Belangrijk is wel dat jij de ambitie hebt om jouw collega’s verder op weg te helpen zodat ze voor zichzelf (en voor elkaar) kunnen zorgen. Je bent niet alleen een goed luisterend oor, je hebt ook de ambitie om bepaalde kennis rond welzijn door te geven. Bovendien wil je mensen motiveren om de juiste stappen te zetten, waaronder ook de dialoog aangaan met relevante personen uit de werkomgeving.

Het is belangrijk dat je benaderbaar bent voor jouw collega’s en dat mensen meer en meer gaan vertrouwen op jouw kennis en kunde om hen hierbij te ondersteunen.

Daarnaast is het aangewezen dat er binnen jouw organisatie een beleid bestaat waarin de energiecoach het mandaat krijgt om een specifieke rol op zich te nemen.

Basismodule: 

  • Individuele ondersteuning (in het kader van stress-problematiek) → 4 dagen

  • De opleiding is een mooie afwisseling tussen kennis en vaardigheden.

Kennis:

Vage begrippen, zoals stress en burn-out worden concreet en tastbaar gemaakt, waardoor je gemakkelijker een gesprek op een juiste manier kan structureren en mensen tot inzicht kan brengen. Deze kennis is van onschatbare waarde om mensen door het bos de bomen terug te helpen zien.

Je leert kijken naar verschillende oorzaken van stress binnen de werkcontext, om die vervolgens ook te kunnen onderscheiden van persoonskenmerken die mensen in een bepaalde context meer kwetsbaar kunnen maken. Ook dat geeft op zijn beurt weer inzicht in de manier waarop mensen hun klachten kunnen verminderen.

Je leert een goede inschatting te maken van de problematiek om hier vervolgens het actieplan, dat je samen met je collega maakt, op af te stemmen. Tegelijkertijd willen we ook stress, overspanning en burn-out blijven onderscheiden van andere problematieken (die een andere aanpak vereisen als dewelke je in deze training aangeleerd krijgt).

Vaardigheden:

Je leert signalen detecteren om vervolgens verder te exploreren. Je leert structuur brengen in een gesprek waardoor je van een duidelijk kader kan vertrekken in de zoektocht naar mogelijke acties. Je leert mensen motiveren om bepaalde stappen te zetten in hun hersteltraject. Je helpt je collega’s om transparant te communiceren met anderen (binnen de werkcontext), om op die manier grip te krijgen op de context waarin iemand functioneert. Dit alles weliswaar binnen bepaalde grenzen die je duidelijk kent en leert aangeven.

Helaas, deze opleiding is volzet.