03 218 78 17

Project

Ondersteunen van de formele en informele Zorgverstrekker

Met deze actie zet The Human Link zorg voor de zorgenden centraal. Zelf mentaal gezond zijn en blijven als zorgverlener, daar gaan we voor! We weten wat zelfzorg inhoudt, maar zetten dit toch zelden op de eerste plaats. Op basis van de input van zowel formele als informele zorgverleners ontwikkelen we interventies om aan zelfzorg en teamzorg te doen binnen de werkcontext. Voor deze actie zetten we in op drie pijlers:

  • Sensibilisatie: omgeving die triggert tot nadenken over mentaal welzijn.

  • Vaardigheden aanleren: informatie uitwisselen om op mentaal welzijn in te zetten.

  • Context betrekken: per specifieke doelgroep van de eerste lijn bekijken wat nodig is om daadwerkelijk tot actie te komen.

We gaan hiervoor te werk op een co-creatieve manier. Samen met de partners van een werkgroep (Vivel, Psyche, Logo, Domus Medica, VVSG) werken we deze methodiek uit.

We verzamelden input van diverse organisaties uit de eerste lijn zodat de interventies zo goed mogelijk afgestemd zijn op alle terreinwerkers en mantelzorgers. Aan de hand van een enquête stelden we enkele concrete vragen over zelfzorg én over hoe je betrokken wilt blijven in deze actie (mailing, piloot, ontwikkeling, …).

Met veel enthousiasme zijn we met deze input aan de slag gegaan.

  • Voor de eerste lijn zorgverleners die binnen een organisatie aan de slag zijn werken we een sensibilisatietraject 'Zelfzorg en Teamzorg' uit. Op 29/11 houden we een actieve uitwisselingssessie over de eerste versie van dit sensibilisatietraject. We zijn benieuwd naar jullie tips!

  • Voor de zelfstandige eerstelijns zorgverstrekkers ontwikkelen we de interventie ‘Intercollegiale coaching’. Dit presenteren we met veel goesting op 13/12 van 19u tot 20u30.

Ben je graag betrokken bij de ontwikkeling? Dan zien we je graag deelnemen aan deze uitwisselingssessie. Stuur een mailtje naar rosien@thehumanlink.be, dan bezorgen we jou de zoomlink.

Deel jij ook graag jouw ervaringen over zelfzorg of word je graag betrokken bij dit project?

Vul dan deze korte enquête in, alle input blijft welkom!