Project

Mind-Spring En Re-Set

Mind-Spring En Re-Set

Voor vluchtelingen en mensen met een migratieachtergrond biedt The Human Link met steun van Stad Antwerpen twee gratis interventies aan:

Mind-spring focust zich op het bevorderen van het mentaal welzijn bij migratiestress. In 6 opleidingsmomenten van 2 uur behandelt een ervaringsdeskundige, bijgestaan door een co-begeleider, allerhande thema’s (stress, stressklachten, stresshantering, rouw, identiteit, …) in groep. Theorie en oefeningen wisselen elkaar af. Mind-spring wordt georganiseerd in verschillende talen, zoals het Nederlands, Frans, Engels, Farsi/Dari, Arabisch, Tigrynia, Pashtu, Somali, enz…

In Re-set wordt de natuurlijke verwerking van schokkende gebeurtenissen aangemoedigd. Vluchtelingen krijgen in groep in drie lessen van 2 uur alle nodige informatie om de schokkende gebeurtenissen uit hun verleden te verwerken. Er wordt samen met een psycholoog veiligheidsgedrag geïnstalleerd om vervolgens de natuurlijke verwerking te stimuleren. Het doel van deze interventie is om te voorkomen dat het functioneren van de deelnemers wordt bepaald door gebeurtenissen uit het verleden en bijgevolg de zelfredzaamheid te vergroten. De vorming wordt gegeven in het Nederlands maar vertaald door een tolk.

Indien u vragen heeft of graag zou inschrijven voor één van beide interventies kan u mailen naar bep@thehumanlink.be of Greet@thehumanlink.be