The Human Link

preventieve aanpak van psychisch welzijn


Onze missie:
The Human Link wil organisaties, bedrijven en particulieren stimuleren om aandacht te schenken aan psychisch welzijn.

In organisaties en bedrijven biedt The Human Link ondersteuning in het opzetten en implementeren van een menselijk beleid dat het welzijn van medewerkers bevordert. Ze staat organisaties bij om concreet preventieve acties te kunnen ondernemen op vlak van chronische stress en opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen.
Ook particulieren kunnen bij ons terecht voor een specifieke begeleiding van werkgerelateerde problemen en voor het beter omgaan met angstklachten.
The Human Link heeft een aanbod naar hulpverleners (artsen, psychologen, preventieadviseurs...) om expertise op vlak van psychisch welzijn door te geven.

Studie innovatieve behandeling paniek en claustrofobie


The Human Link zet in samenwerking met de Vlaamse Universiteiten actief in op wetenschappelijk onderzoek. Momenteel onderzoekt The Human Link i.s.m. Universiteit Gent de effectiviteit van een innovatieve blended care behandeling (mix van face to face therapie, virtual reality exposure, fysiologische angstmonitoring) voor cliënten met paniekstoornis, claustrofobie en/of autorij-vrees. Wij zijn nog op zoek naar deelnemers voor deze studie. Deelnemers krijgen een volwaardige behandeling van hun angstklachten aan een sterk gereduceerd tarief! Meer informatie vind je in de deelnemersbrief. Geïnteresseerd? Of nog vragen? Stuur een mailtje naar admin@thehumanlink.be

 

Vertrouwenspersonen


NIEUW: The Human Link breidt zijn aanbod naar bedrijven uit. Vanaf heden organiseren we een een vijfdaagse erkende training voor vertrouwenspersonen. In deze cursus word je klaargestoomd om binnen de organisatie een eerstelijnsrol op te nemen bij de preventie en aanpak van psychosociale risico's op de werkvloer. Deze training gaat door op dinsdag 5/11, 12/11, 19/11, 3/12 en 10/12. Voor meer informatie,

klik hier

.

Stressbeheersing in de werksituatie


Ben je nieuwsgierig naar tools en inzichten om stress voor jezelf beter te hanteren, schrijf je dan zeker in voor onze cursus. TIjdens 4 sessies van telkens twee uur, worden verschillende onderwerpen aangesneden die je kunnen helpen bij een betere stresshantering (en om te voorkomen dat je burn-out klachten ontwikkelt). De cursus gaat door op donderdag 23/5, 6/6, 13/6 en 20/6. Dit telkens van 19u tot 21u. Voor meer informatie, klik hier.

Burn-out in de organisatie


Vanuit de organisatie is het niet evident om een beleid op te zetten om burn-out te voorkomen. In deze opleiding willen we jullie wegwijs maken in het uitstippelen van dergelijk beleid. Wie kan welke rol op zich nemen, op welke manier kan het thema onder de aandacht gebracht worden, op welke manier kunnen de verschillende actoren in de organisatie hun rol opnemen, hoe gaan we aan de slag met bepaalde individuele cases? Vanuit een wetenschappelijk kader en ervaring in verschillende bedrijven, wordt antwoord gegeven op verschillende vragen.

De training gaat door op dinsdag 28 mei, dinsdag 11 juni en dinsdag 25 juni. Voor meer informatie, klik hier.

Project Psycho-educatie


The Human link organiseert in samenwerking met de Stad Antwerpen gratis psycho-educatieve cursussen voor inwoners van de stad. Wil je inzicht verwerven in thema's als "angst", "stress" of "depressie? Heb je als "eenoudergezin" of "nieuwsamengesteld gezin" nood aan handvatten? Surf dan zeker eens naar www.psycho-educatie.be