The Human Link

preventieve aanpak van psychisch welzijn


Onze missie:
The Human Link wil organisaties, bedrijven en particulieren stimuleren om aandacht te schenken aan psychisch welzijn.

In organisaties en bedrijven biedt The Human Link ondersteuning in het opzetten en implementeren van een menselijk beleid dat het welzijn van medewerkers bevordert. Ze staat organisaties bij om concreet preventieve acties te kunnen ondernemen op vlak van chronische stress en opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen.
Ook particulieren kunnen bij ons terecht voor een specifieke begeleiding van werkgerelateerde problemen en voor het beter omgaan met angstklachten.
The Human Link heeft een aanbod naar hulpverleners (artsen, psychologen, preventieadviseurs...) om expertise op vlak van psychisch welzijn door te geven.

Behandeling van burn-out voor psychologen


Burn-out is bijna niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Meer en meer mensen zoeken hulp. Maar tegelijkertijd groeit ook de kennis over de behandeling van dit toestandsbeeld. Het is aan ons, als hulpverlener, om zo adequaat mogelijk aan de slag te gaan met deze groep van cliënten. Daarom werd deze training ontwikkeld voor klinisch psychologen die in hun praktijk regelmatig hiermee te maken krijgen. De cursus gaat door op 1 en 2 april, telkens van 9u30 tot 16u30. Voor meer informatie, klik hier.

Opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen


Ben je geïnteresseerd om in jouw organisatie een beter beleid te kunnen opzetten rond schokkende of traumatische gebeurtenissen? Wil je ook zelf de nodige skills onder de knie krijgen op opvang en nazorg in goede banen te leiden? In het voorjaar gaat de cursus door op 15, 29 maart en 5 april. Voor meer informatie, klik hier.

 

Burn-out in de organisatie


Vanuit de organisatie is het niet evident om een beleid op te zetten om burn-out te voorkomen. In deze opleiding willen we jullie wegwijs maken in het uitstippelen van dergelijk beleid. Wie kan welke rol op zich nemen, op welke manier kan het thema onder de aandacht gebracht worden, op welke manier kunnen de verschillende actoren in de organisatie hun rol opnemen, hoe gaan we aan de slag met bepaalde individuele cases? Vanuit een wetenschappelijk kader en ervaring in verschillende bedrijven, wordt antwoord gegeven op verschillende vragen.

De training gaat door op dinsdag 7, 14 en 28 mei. Voor meer informatie, klik hier.

Stressbeheersing in de werksituatie


Ook dit voorjaar organiseren we de opleiding "Jezelf wapenen tegen stress op het werk". Deze cursus is bedoeld voor mensen die stressklachten of overspanningsklachten ervaren en preventief aan de slag willen om burn-out te voorkomen. Je krijgt informatie en concrete tools om mee aan de slag te gaan. De opleiding gaat door te Berchem op maadag 4, 11, 18 & 25 februari, telkens van 19u tot 21u. Meer informatie vindt u hier.

Project Psycho-educatie


The Human link organiseert in samenwerking met de Stad Antwerpen gratis psycho-educatieve cursussen voor inwoners van de stad. Wil je inzicht verwerven in thema's als "angst", "stress" of "depressie? Heb je als "eenoudergezin" of "nieuwsamengesteld gezin" nood aan handvatten? Surf dan zeker eens naar www.psycho-educatie.be