The Human Link

preventieve aanpak van psychisch welzijn


Onze missie:
The Human Link wil organisaties, bedrijven en particulieren stimuleren om aandacht te schenken aan psychisch welzijn.

In organisaties en bedrijven biedt The Human Link ondersteuning in het opzetten en implementeren van een menselijk beleid dat het welzijn van medewerkers bevordert. Ze staat organisaties bij om concreet preventieve acties te kunnen ondernemen op vlak van chronische stress en opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen.
Ook particulieren kunnen bij ons terecht voor een specifieke begeleiding van werkgerelateerde problemen en voor het beter omgaan met angstklachten.
The Human Link heeft een aanbod naar hulpverleners (artsen, psychologen, preventieadviseurs...) om expertise op vlak van psychisch welzijn door te geven.

Corona


In tijden van Corona wil The Human Link enerzijds zijn verantwoordelijkheid opnemen om de verdere verspreiding van het virus in te perken. Anderzijds willen we absoluut niet tekort schieten in de zorg naar cliënten en bedrijven.
We hebben de mogelijkheid om onlinesessies in een beveiligde omgeving te doen (dit kan zowel individueel als in groep). Daarnaast zijn we volop bezig met het ontwikkelen van sessies die inspelen op de noden van vandaag. Dit aanbod wordt uitgewerkt zowel naar bedrijven als particulieren en hulpverleners. Naast het fysiek welzijn, is het mentaal welzijn immers iets wat in deze context nog meer aandacht verdient.
Begin volgende week geven we u zeker meer informatie, maar als u nu al vragen hebt, aarzel niet om ons nu al te contacteren via admin@thehumanlink.be of op ons telefoonnummer: 03/218.78.17

Loopbaanbegeleiding


Bij The Human Link beogen we door middel van loopbaanbegeleiding een optimale fit tussen organisatiecontext en de persoon te bereiken. Uit onderzoek blijkt dat het betrekken van de organisatiecontext in de loopbaanbegeleiding betere resultaten oplevert dan zich enkel richten op het individueel coachingstraject. Om dit te bereiken hebben wij bij loopbaanbegeleiding aandacht voor zowel het individu als de organisatiecontext (via leidinggevende en HR medeweker). Daarnaast bevorderen we een succesvolle re-integratie naar werkplek bij herstel van burn-out.

 

De loopbaanbegeleiding is gericht op het bereiken van de volgende doelstellingen:

  • Het ontdekken, het versterken of het ontwikkelen van de loopbaancompetenties die nodig zijn om je loopbaan zelf in handen te nemen (word je eigen loopbaancoach)
  • Mensen met plezier naar hun werk te laten gaan en bevlogen te blijven (psychische hygiëne)
  • Concreet en praktisch inzetten veerkracht (zelfzorg)
  • Preventie van stress en burn-out (een gezonde loopbaan)
  • Een snelle en efficiënte re-integratie in het werkveld (plan ter preventie van herval, eventueel aangepaste loopbaan)

 

Jezelf wapenen tegen stress op het werk


In juni 2020 organiseren we opnieuw de avondcursus 'Jezelf wapenen tegen stress op het werk'. Het doel van de cursus is nieuwe vaardigheden aanleren om stress op het werk zelf te kunnen hanteren. De cursus gaat door op maandag 8, 15, 22 en 29 juni 2020.

Voor meer info, klik hier.

Opleiding Preventie en eerste opvang van burn-out in de organisatie


Deze opleiding heeft als doel het versterken van organisaties in hun preventieaanpak van burn-out, zodat ze hier zelfstandiger verder mee aan de slag kunnen. De eerstevolgende reeks gaat door op maandagen 27/04, 04/05 en 11/05/2020. Voor meer informatie, klik hier.

Opleiding opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen op het werk.


Ook in het voorjaar 2020 biedt The Human Link een training aan voor mensen die binnen hun organisatie of bedrijf instaan voor de opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen. Deze driedaagse opleiding wisselt theorie af met praktijkoefeningen en gaat telkens door op maandag 8/06, 15/06 en 22/06/2020. Voor meer informatie, klik hier.

.

Opleiding voor psychologen: behandeling van burn-out voor psychologen


Omdat we merken dat veel psychologen nood hebben aan handvatten om burn-out in hun eigen praktijk/organisatie aan te pakken, bieden we deze tweedaagse aan. Deze gaat door op maandag 15 juni 2020 en dinsdag 16 juni 2020. Voor meer informatie, klik hier.

Opleiding Vertrouwenspersonen


The Human Link breidt zijn aanbod naar bedrijven uit. Vanaf 2019 organiseren we een een vijfdaagse erkende training voor vertrouwenspersonen. In deze cursus word je klaargestoomd om binnen de organisatie een eerstelijnsrol op te nemen bij de preventie en aanpak van psychosociale risico's op de werkvloer. Deze training gaat in 2020 opnieuw door in het najaar (concrete data volgen nog). Voor meer informatie, klik hier.

 

Project Psycho-educatie


The Human link organiseert in samenwerking met de Stad Antwerpen gratis psycho-educatieve cursussen voor inwoners van de stad. Wil je inzicht verwerven in thema's als "angst", "stress" of "depressie?

Surf dan zeker eens naar www.psycho-educatie.be