The Human Link

preventieve aanpak van psychisch welzijn


Onze missie:
The Human Link wil organisaties, bedrijven en particulieren stimuleren om aandacht te schenken aan psychisch welzijn.

In organisaties en bedrijven biedt The Human Link ondersteuning in het opzetten en implementeren van een menselijk beleid dat het welzijn van medewerkers bevordert. Ze staat organisaties bij om concreet preventieve acties te kunnen ondernemen op vlak van chronische stress en opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen.
Ook particulieren kunnen bij ons terecht voor een specifieke begeleiding van werkgerelateerde problemen en voor het beter omgaan met angstklachten.
The Human Link heeft een aanbod naar hulpverleners (artsen, psychologen, preventieadviseurs...) om expertise op vlak van psychisch welzijn door te geven.

Stresscoaches in de organisatie


In de huidige maatschappij is burn-out een veel besproken onderwerp. Bedrijven en organisaties worden meer en meer aangemoedigd om preventief met dit thema aan de slag te gaan. Om individuen en teams handvatten aan te reiken in het voorkomen van burn-out en het bevorderen van hun welbevinden, is het belangrijk dat er in de organisatie bepaalde kennis en expertise aanwezig is rond dit thema. Welzijn is immers een onderwerp dat je niet kan outsourcen.

In deze vorming leiden we stresscoaches op zodat ze hun collega's op een laagdrempelig manier kunnen ondersteunen rond stress-gerelateerde thema's en in de preventie van burn-out.

Data: dinsdagen 4/5, 11/5, 18/5 en 25/5/2021

Extra module: vrijdagen 4/6 en 11/6/2021

Meer informatie

 


 

Avondcursus Jezelf wapenen tegen stress op het werk


De cursus "jezelf wapenen tegen stress op het werk" is een cursus van vier lessen over stressbeheersing in de werksituatie. Het doel van de cursus is nieuwe vaardigheden aanleren om stress op het werk zelf te kunnen hanteren.

Data: 31/5, 7/6, 14/6 en 21/6 van 19u tot 21u

Voor meer info: mailen naar admin@thehumanlink.be

 

Corona


In tijden van Corona wil The Human Link enerzijds zijn verantwoordelijkheid opnemen om de verdere verspreiding van het virus in te perken. Anderzijds willen we absoluut niet tekort schieten in de zorg naar cliënten en bedrijven.
We hebben nog steeds de mogelijkheid om onlinesessies in een beveiligde omgeving te doen (dit kan zowel individueel als in groep).
Vanaf 11 mei zal The Human Link terug geleidelijk aan beginnen met face to face consultaties. Alle nodige maatregelen worden genomen om dit in alle veiligheid te laten verlopen: mondmaskers, handgel, stoelen worden uit elkaar geschoven,... en voor wie wenst zijn er ook doorzichtige panelen beschikbaar.
We zijn ook volop bezig om onze producten aan te passen om op die manier in te spelen op de noden van vandaag. Dit aanbod is uitgewerkt zowel naar bedrijven als particulieren en hulpverleners. Naast het fysiek welzijn, is het mentaal welzijn immers iets wat in deze context nog meer aandacht verdient.

Al deze informatie over ons aanbod vinden jullie op:

https://www.thehumanlinkcorona.be

 

Loopbaanbegeleiding


Bij The Human Link beogen we door middel van loopbaanbegeleiding een optimale fit tussen organisatiecontext en de persoon te bereiken. Uit onderzoek blijkt dat het betrekken van de organisatiecontext in de loopbaanbegeleiding betere resultaten oplevert dan zich enkel richten op het individueel coachingstraject. Om dit te bereiken hebben wij bij loopbaanbegeleiding aandacht voor zowel het individu als de organisatiecontext (via leidinggevende en HR medeweker). Daarnaast bevorderen we een succesvolle re-integratie naar werkplek bij herstel van burn-out.

 

De loopbaanbegeleiding is gericht op het bereiken van de volgende doelstellingen:

  • Het ontdekken, het versterken of het ontwikkelen van de loopbaancompetenties die nodig zijn om je loopbaan zelf in handen te nemen (word je eigen loopbaancoach)
  • Mensen met plezier naar hun werk te laten gaan en bevlogen te blijven (psychische hygiëne)
  • Concreet en praktisch inzetten veerkracht (zelfzorg)
  • Preventie van stress en burn-out (een gezonde loopbaan)
  • Een snelle en efficiënte re-integratie in het werkveld (plan ter preventie van herval, eventueel aangepaste loopbaan)

 

Opleiding opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen op het werk.


Ook in 2021 biedt The Human Link een training aan voor mensen die binnen hun organisatie of bedrijf instaan voor de opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen. Deze driedaagse opleiding wisselt theorie af met praktijkoefeningen.

Data: maandagen 17/5, 31/5 en 14/6/2021

Meer informatie

Opleiding voor psychologen: behandeling van burn-out voor psychologen


Omdat we merken dat veel psychologen nood hebben aan handvatten om burn-out in hun eigen praktijk/organisatie aan te pakken, bieden we deze tweedaagse aan. Deze gaat door op maandag 14/6 en dinsdag 15/6/2021. Voor meer informatie, klik hier.

Opleiding Vertrouwenspersonen


The Human Link breidt zijn aanbod naar bedrijven uit. Sinds 2019 organiseren we een een vijfdaagse erkende training voor vertrouwenspersonen. In deze cursus word je klaargestoomd om binnen de organisatie een eerstelijnsrol op te nemen bij de preventie en aanpak van psychosociale risico's op de werkvloer.

Data: maandagen 13/9, 20/9, 27/9, 4/10 en 11/10/2021

Voor meer informatie: mailen naar admin@thehumanlink.be

 

Project Psycho-educatie


The Human link organiseert in samenwerking met de Stad Antwerpen gratis psycho-educatieve cursussen voor inwoners van de stad. Wil je inzicht verwerven in thema's als "angst", "stress" of "depressie?

Surf dan zeker eens naar www.psycho-educatie.be