Zelf-verzekerd

verder

The Human Link biedt psychologische begeleiding
aan particulieren die tegen bepaalde zaken aanlopen
die hen verhinderen om voluit van het leven te genieten.

Onze

Expertises

Particulieren kunnen bij ons terecht voor ondersteuning vanuit een gedragstherapeutisch of eerstelijnspsychologisch kader. Onze psychologen hebben hun expertise vooral opgebouwd rond stress (en burn-out), trauma (en post traumatische stressstoornis) en diverse angstproblematieken.  In onze werking staat het klachtgericht werken centraal. We beogen kortdurende interventies waarbij de cliënt ook zelf actief aan de slag gaat met zijn proces. In bepaalde situaties is het mogelijk om met Virtual Reality aan de slag te gaan.

Particulieren die ons benaderen, zijn vaak op zoek naar meer curatieve ondersteuning. Ze merken bepaalde zaken op die hen verhinderen om optimaal te blijven functioneren en zich goed te blijven voelen. The Human Link combineert gedragstherapeutische interventies met principes uit de eerstelijnspsychologie (ELP) om mensen op een wetenschappelijk verantwoorde manier verder te helpen.  Elke therapeut zal samen met zijn cliënt op zoek gaan naar een goed inzicht in de klachten en mogelijke oorzaken. Vervolgens wordt samen gezocht naar een aanpak die efficiënt is en tegelijkertijd in duurzame effecten resulteert, aansluitend op de behoeften van de cliënt. In dit proces wordt de samenwerking met de huisarts en relevante anderen uit de context niet uit het oog verloren.

The Human Link heeft samenwerkingen lopen met KU Leuven, Universiteit Gent en de Thomas More Hogeschool. Op die manier bieden we de kans aan psychologen in opleiding om zich verder te ontwikkelen binnen ons werkveld.

De samenwerking met deze enthousiaste psychologen in opleiding zorgt ervoor dat we extra input krijgen bij het wetenschappelijk up-to-date houden van onze werking. Daarnaast brengt het ook de opportuniteit met zich mee dat we therapiesessies met onze psychologen in opleiding aan een verlaagd tarief kunnen aanbieden.

Om dit mogelijk te maken vragen we jouw bereidheid om de psychologen in opleiding therapiegesprekken te laten bijwonen. Op die manier kan jij bijdragen aan hun leerproces en worden zij voldoende ingewerkt om zelfstandig therapieën aan te kunnen bieden.

“Your mind, our business!”

MARIEKE IMPENS

Zaakvoerder The Human Link

Aanbod

Expertisedomeinen

Stress / Burn-out

Momenten van stress kan je niet altijd uitsluiten. Er gebeuren immers zaken in het leven die je niet zelf onder controle hebt en die spanning of stress veroorzaken. Maar als deze periode van stress lang blijft aanhouden, bestaat de kans dat je overspannings- of burn-out klachten ontwikkelt. Deze klachten zullen jouw (optimaal) functioneren in de weg staan. Om de wanhoop die daardoor ontstaat om te buigen tot inzicht en uitzicht is aangepaste ondersteuning in dit proces is van onmiskenbaar belang.

Groepsaanbod

De RIZIV Conventie in het kader van psychologische zorg in de eerste lijn maakt het mogelijk om ons groepsaanbod breder en laagdrempeliger te gaan aanbieden.

Angst

Angst is een verzamelnaam waar heel wat zaken kunnen onder vallen. Denk maar aan: autovrees, claustrofobie, paniek- of hyperventilatie aanvallen, spinnenvrees, bloosangst, sociale angst, hypochondrie, naaldenfobie, bloedfobie, insectenfobie, onweerfobie... Dit zijn allemaal enkelvoudige fobieën waar mensen in hun leven hinder van kunnen ondervinden. Cognitieve gedragstherapie, zoals dit door The Human Link wordt aangeboden, is de aangewezen methode om mensen te helpen deze uiteenlopende angsten te overwinnen.

Trauma

Mensen maken soms schokkende zaken mee, die alles op z’n kop zetten (een auto-accident, een plots overlijden, een arbeidsongeval, een agressie-incident, een aanslag, etc.) . The Human Link wendt zijn expertise inzake trauma en verwerking graag aan om te ondersteunen bij een gezond verwerkingsproces naar aanleiding van een eenmalige schokkende gebeurtenis. Ook wanneer er na een hele periode sprake lijkt te zijn van een stagnatie in dit verwerkingsproces en posttraumatische stressklachten ontstaan (PTSS), kan u terecht bij The Human Link voor een individuele therapie.

Agenda

Opleidingen voor particulieren

Data
Opleiding
Prijs
Data
Dinsdag 6/8, 13/8, 27/8 en 3/9 van 17u tot 18u30
Opleiding

(RIZIV Conventie) Groepsaanbod Stoppen met Piekeren

In deze groepssessies worden de theoretische mechanismen achter piekeren blootgelegd. We gaan nader bekijken hoe ons brein werkt en hoe het komt dat jij een expert bent geworden in piekeren.

Prijs
€ 10,00
Data
Opleiding
Prijs
Data
Woensdag 14/8, 21/8 en 28/8 van 16u tot 17u30
Opleiding

(RIZIV Conventie) Groepsaanbod Uit je Burn-out

Met deze educatieve sessies willen we een antwoord geven op verschillende vragen die je mogelijk hebt. Wat is burn-out? Hoe is het zover kunnen komen? Hoe geraak ik er weer uit? Wanneer ben ik terug klaar om het werk te hervatten?

Prijs
€ 7,50
Data
Opleiding
Prijs
Data
Dinsdag 3/9, 10/9, 24/9 en 1/10 van 18u15 tot 20u15
Opleiding

(RIZIV Conventie) Groepsaanbod Stress Les(s)

De RIZIV Conventie in het kader van psychologische zorg in de eerste lijn maakt het mogelijk om ons groepsaanbod breder en laagdrempeliger kenbaar te maken. Ook onze cursus 'Stress-les(s) op het werk' willen we graag via deze weg aanbieden.

Prijs
€ 10,00
Data
Opleiding
Prijs
Data
Maandag 9/9, 16/9, 23/9, 30/9 en 14/10 van 16u30 tot 18u
Opleiding

(RIZIV Conventie) Groepsaanbod Uitstelgedrag

Wil je meer te weten komen over waarom we uitstellen? Wil je er werkelijk iets aan doen? Wees dan welkom bij de groepstraining!

Prijs
€ 12,50
Data
Opleiding
Prijs
Data
Maandag 9/9, 16/9, 23/9, 30/9 en 14/10 van 18u30 tot 20u
Opleiding

(RIZIV Conventie) Groepsaanbod Uitstelgedrag

Wil je meer te weten komen over waarom we uitstellen? Wil je er werkelijk iets aan doen? Wees dan welkom bij de groepstraining!

Prijs
€ 12,50
Data
Opleiding
Prijs
Data
Nieuwe data binnenkort beschikbaar.
Opleiding

(RIZIV Conventie) Groepsaanbod Paniek- en Hyperventilatieklachten aanpakken

We willen met deze groepsaanpak mensen tools aanreiken om aan de slag te gaan met hun paniekklachten. We hanteren hiervoor een gedragstherapeutische aanpak.

Prijs
€ 10,00
Data
Opleiding
Prijs
Data
Nieuwe data binnenkort beschikbaar
Opleiding

(RIZIV Conventie) Groepsaanbod Angst in Sociale situaties

We willen met deze groepsaanpak mensen tools aanreiken om aan de slag te gaan met hun sociale angst.

Prijs
€ 10,00
Data
Opleiding
Prijs
Data
Nieuwe data binnenkort beschikbaar
Opleiding

(RIZIV Conventie) Groepsaanbod Overwin je Spinnen-angst

Het uiteindelijk doel van deze sessies is dat je jouw gedrag niet meer hoeft aan te passen aan jouw angst en dat je angst ook steeds meer afneemt.

Prijs
€ 12,50
Data
Opleiding
Prijs
Data
Nieuwe data binnenkort beschikbaar
Opleiding

(RIZIV Conventie) Groepsaanbod Slaap Wél

Slapen, we doen het al heel ons leven en mogen er elke dag mee oefenen. Toch is “goed slapen” niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Prijs
€ 12,50
Data
Opleiding
Prijs
Data
Zaterdag 23/11/2024 (theorie) en Maandag 25 of Woensdag 27/11/2024 (vliegdagen)
Opleiding

Vliegangst

Al veel mooie (reis-) ervaringen moeten missen omdat je het vliegtuig niet durft te nemen? Allerlei rampscenario’s die al weken voor je vakantie door je hoofd beginnen spoken? Een hele reeks voorwaarden waaraan voldaan moet zijn vooraleer je een voet aan boord zet? Alles continu nauwlettend in de gaten houden eens je dan toch hoog in de wolken zweeft? De cursus Vliegangst richt zich naar iedereen voor wie deze stellingen zeer herkenbaar zijn en hier graag komaf mee wil maken.

Prijs
€ 1.099,00
Data
Opleiding
Prijs
Data
Samedi 23/11/2024 et Lundi 25 ou Mercredi 27/11/2024
Opleiding

Peur de voler

Vous avez déjà dû passer à côté de nombreuses expériences (de voyage) formidables parce que vous n’osiez pas prendre l’avion? Toutes sortes de scénarios catastrophes qui vous trottent dans la tête depuis des semaines avant vos vacances? Toute une série de conditions qui doivent être remplies avant de mettre le pied à bord? Garder constamment un oeil sur tout lorsque vous vous envolez dans les nuages? Le cours sur la peur de l'avion s'adresse à toute personne pour qui ces affirmations sont très reconnaissables et qui souhaite s'en débarrasser.

Prijs
€ 1.099,00

“Vooruit met de geest!”

Bep Trogh - Klinisch psycholoog - Gedragscounselor