Expertise

Angst

Angst is een verzamelnaam waar heel wat zaken kunnen onder vallen. Denk maar aan: autovrees, claustrofobie, paniek- of hyperventilatieaanvallen, spinnenvrees, bloosangst, sociale angst, hypochondrie, naaldenfobie, bloedfobie, insectenfobie, onweerfobie... Dit zijn allemaal fobieën waar mensen in hun leven hinder van kunnen ondervinden. 

Cognitieve gedragstherapie, zoals dit door The Human Link wordt aangeboden, is de aangewezen methode om mensen te helpen deze uiteenlopende angsten te overwinnen. Dit betekent dat we samen met de cliënt(-en) uit het therapielokaal trekken om te oefenen in het omgaan met angst. In sommige situaties is het mogelijk om de eerste stappen te zetten met onze Virtual Reality bril.The Human Link geeft groepsprogramma’s of individuele begeleidingen aan mensen die gemotiveerd zijn om aan hun angst op een wetenschappelijk onderlegde en klinisch effectieve manier te werken. Programma’s worden uitgewerkt voor elke specifieke angst.

Aanbod

Angst gerelateerde onderwerpen

Paniekaanvallen

Een paniekaanval is een ingrijpende ervaring. Tijdens zo’n aanval voel je dat je ‘iets’ overkomt, dat er iets mis is. De lichamelijke sensaties zijn zo sterk, dat het kan lijken alsof je aan het sterven bent of iets aan je hart krijgt. Het kan zijn dat de fysieke klachten erger worden en dus ook de angst. Je kan opeens bevangen worden door duizeligheid, hartkloppingen krijgen, misselijk worden, beginnen te zweten, geen adem meer krijgen, het gevoel krijgen te stikken. Na een poosje ebt dit weg, maar vaak blijft de angst voor een volgende aanval bestaan. Een paniekstoornis belemmert je dagelijks functioneren en dan is een begeleiding zinvol. De begeleiding gebeurt meestal in de vorm van een groepsprogramma, maar ook individuele begeleiding is een mogelijkheid.

Spinnenvrees

Spinnenfobie is de meest voorkomende vorm van dierenfobie. Je hebt last van spinnenvrees als je bang bent van spinnen of als je het niet kan verdragen dat er een spin in je huis zit, of als je iemand anders mobiliseert (of zou willen mobiliseren) om een spin weg te halen. Het kan ook zijn dat je niet geconfronteerd wil worden met afbeeldingen van spinnen of het kijken naar bewegende beelden van spinnen heel lastig vindt. Kortom, als je overmatige angst voor spinnen hebt en daardoor heel wat situaties vermijdt om maar niet geconfronteerd te worden met spinnen. Het kan heel storend zijn om heel bang te zijn van spinnen, als je er geregeld mee in contact komt. Wij organiseren groepsprogramma’s om mensen te leren omgaan met hun spinnenvrees.

Specifieke Sociale Angst

Je hebt last van een sociale fobie als je bijvoorbeeld zeer nerveus bent om in het openbaar te spreken. Ook de angst om te trillen, te blozen of te zweten als je in contact bent met andere mensen, valt onder deze noemer. Mensen met een sociale fobie zijn vaak bang dat als ze trillen, blozen... ze door anderen hiervoor beoordeeld zullen worden. Hierover veel piekeren, kan vervelend worden. Het kost energie en de kans is groot dat je leuke ervaringen in het leven mist, zeker als je zaken gaat vermijden. Een begeleiding is zinvol om hiermee anders te leren omgaan. Afhankelijk van de klacht gebeurt de begeleiding in de vorm van een groepsprogramma dan wel een individuele begeleiding. Sommige specifieke fobieën zoals braakangst, plasangst, angst om flauw te vallen, ... kunnen ook sociaal van aard zijn.

Andere Specifieke Fobieën

Claustrofobie is angst om in een kleine ruimte te verblijven. Meestal gaat het om de angst om vast te zitten. Kleine ruimtes geven je een opgesloten gevoel waardoor paniekreacties kunnen ontstaan. Klachten als bijvoorbeeld ademnood, duizeligheid, hartkloppingen, trillen, zweten, misselijkheid, gevoel van onwerkelijkheid worden hierbij regelmatig genoemd. Vaak gaat het om de angst om te stikken, om de controle te verliezen of om niet weg te kunnen als je dat wil. Je kan ook last hebben van claustrofobie als je niet zozeer bang bent, maar je eerder heel ongemakkelijk voelt in kleine ruimtes. De begeleiding gebeurt meestal in de vorm van een groepsprogramma.