Subsidie VLAIO

KMO Portefeuille

Hoe subsidie aanvragen?

BELANGRIJK! Vanaf 1 januari 2023 heeft de overheid nieuwe voorwaarden ingevoerd voor het gebruik van de KMO-portefeuille. Dit betekent jammer genoeg dat het voor slechts een heel beperkt aantal thema’s mogelijk zal zijn om subsidie via KMO-portefeuille te verkrijgen. Ze willen zich vooral richten op toekomstgerichte onderwerpen zoals digitalisering, duurzaamheid, innovatie & beroepsspecifieke competenties. Volgens de nieuwe regelgeving vallen de diensten van The Human Link ook niet onder deze ‘beroepsspecifieke competenties’. Deze omvatteen namelijk enkel competenties die deel uitmaken van een beroep uit de knelpuntberoepenlijst of opleidingen die leiden tot een attest dat vereist is om effectief een beroep te mogen uitoefenen.

We vinden het uiteraard heel erg jammer en vervelend dat The Human Link op dit moment inhoudelijk niet lijkt tegemoet te komen aan deze criteria. Moest dit in de toekomst toch terug veranderen, brengen we daar hier direct bericht van.

Alle aanvragen ingediend tot en met 31/12/2022 vallen onder de vorige regelgeving en worden wel nog gesubsidieerd.

Meer informatie over deze hervorming kan je vinden op de website van VLAIO.

Zelfstandigen en KMO’s kunnen gebruik maken van KMO-subsidie = subsidie tot 30% (voor een kleine onderneming) van opleiding/coaching (of 20% voor een middelgrote onderneming)

Aanvragen worden gedaan via www.kmo-portefeuille.be. Voor het eerste gesprek (intake/oriëntatiegesprek) kan u geen subsidie aanvragen. Dit kan wel als u een individuele begeleiding of cursus start. Aanvragen moeten gedaan worden max. 14 dagen na de eerste sessie van de factuur, of de start van de cursus.

Nadat je ons vermeld hebt dat je met KMO-portefeuille wenst te betalen, zal je van ons een offerte krijgen met een opsomming van de gewenste sessies. Na uw schriftelijke goedkeuring, kan de procedure starten!

Aanvraag doen:

The Human Link is een geregistreerd dienstverlener voor zowel de dienst Opleiding als de dienst Advies van de KMO-portefeuille. Onze registratienummers hiervoor zijn DV.O105682 (na het punt = hoofdletter O) voor opleidingen/cursussen en coaching - DV.A214070 voor advies. De financiële tussenkomst bedraagt 30% (voor een kleine onderneming) of 20% (voor een middelgrote onderneming)

 Pijler = Opleiding

 Domein = Algemeen Domein

  • Stap 2 : De aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan The Human Link

  • Stap 3 : U krijgt van KMO-portefeuille uitnodiging tot betaling van uw deel

  • Stap 4 : De overheid 'voegt de subsidie erbij' en u krijgt van KMO-portefeuille uitnodiging tot 'doorstorten' van het totale bedrag aan THL

  • Stap 5 : Het restbedrag van de factuur (btw, syllabi, ...) wordt rechtstreeks aan The Human Link betaald.

Wij maken in principe een factuur voor 5 sessies à 80 euro per uur. Dus voor een nettobedrag van 400 euro. Dat is het bedrag waarvoor je bij de KMO subsidie voor kunt aanvragen. Er komt wel nog 21 % btw bij (84 euro) en die is rechtstreeks aan ons te betalen.

Om de offerte en nadien de factuur te kunnen maken hebben wij van jou facturatiegegevens nodig:

  • de juiste benaming van de onderneming waarop we de factuur mogen uitschrijven,

  • adres gegevens

  • en het btw- of ondernemingsnummer.

We willen je vragen ons deze direct na het oriëntatiegesprek te bezorgen.

Op het einde van het traject zal je van ons een mail ontvangen met een vraag naar bevestiging voor de afgelopen sessies en een evaluatiedocument. Deze zullen dienen als bewijs voor je aanwezigheid op de afgesproken sessies en zijn vereisten van de KMO portefeuille. Zo komt u bij eventuele controle ook niet in de problemen.

Indien je na het traject nog extra sessies wenst in te plannen, kan dit zeker en wordt er een nieuwe aanvraag ingediend.