03 218 78 17

Project

Cultuursensitieve houding binnen de preventieve gezondheidszorg

Als we willen inzetten op preventie binnen de geestelijke gezondheidszorg, dan moeten we steeds voor ogen houden wie we willen bereiken. Mensen met een migratieachtergrond zijn extra kwetsbaar voor het ontwikkelen van psychische klachten.

Binnen deze actie zullen we vertrekken vanuit een cultureel sensitieve houding om ook deze kwetsbare doelgroep te bereiken. We zetten in op het versterken van die cultuur sensitieve houding bij hulpverleners.

We zijn dit jaar gestart met het houden van focusgesprekken met organisaties binnen het veld. Op basis van deze gesprekken hebben we een voorlopig overzicht gemaakt van methodieken en materialen die we bij jullie willen aftoetsen bij mensen die werken met mensen met een migratieachtergrond. Door deel te nemen aan deze bevraging help je ons een duidelijker zicht te krijgen op waar we ons als partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid op moeten focussen de komende jaren.

Vul de bevraging hier in

Heb je vragen of blijf je graag op de hoogte van ons project? Stuur gerust een bericht naar lene@thehumanlink.be (projectverantwoordelijke) of an@thehumanlink.be (administratieve opvolging)