Project

Cultuursensitieve Werkveld

Als we willen inzetten op geestelijke gezondheidsbevordering binnen de geestelijke gezondheidszorg, dan moeten we steeds voor ogen houden wie we willen bereiken. Mensen met een migratieachtergrond zijn mogelijks kwetsbaar voor het ontwikkelen van psychische klachten omwille van migratiestress, …

Binnen deze actie zetten we in op een cultuursensitieve houding bij welzijnswerkers om mensen met een migratieachtergrond te bereiken. Door de noden van mensen met een migratieachtergrond en welzijnswerkers naar elkaar te vertalen, willen we inzetten op het versterken van zowel mensen met een migratieachtergrond als welzijnswerkers.

Met welzijnswerkers brachten we in kaart welke methodieken en materiaal gebruikt worden voor mensen met migratie-achtergrond. Uit deze bevraging van het cultuursensitieve werkveld merkten we handelingsverlegenheid op (doe ik het goed?) bij welzijnswerkers, wat een impact heeft op het welbevinden. Om daarop een antwoord te bieden voor de welzijnswerker, willen we eerst zicht krijgen op de ervaringen van mensen met migratie-achtergrond en de noden van welzijnswerkers. Ook bij experts leggen we ons oor te luister. Al deze input brengen we samen in het najaar 2023 om een methodiek te ontwikkelen die welzijnswerkers op weg zet om met mentale gezondheid aan de slag te gaan.

Om duidelijkheid te verschaffen over wie het gaat en wat we bedoelen, lichten we toe wat we onder deze woorden verstaan:

  • Mensen met migratie-achtergrond: zijn mensen met een verblijfsvergunning van minstens 1 jaar die hun leven opbouwen in België en die maximaal 10 jaar in België verblijven.

  • Een welzijnswerker: is een medewerker in welzijn en zorg, bijvoorbeeld terreinmedewerker, zorgverlener, hulpverlener, onthaalmedewerker, trajectbegeleider, psycho-sociaal medewerker, …

  • Handelingsverlegenheid: is het twijfelen om te handelen, niet weten hoe je moet handelen of niet handelen in een situatie. Het kan verschillende oorzaken hebben: onduidelijkheid over het probleem of de signalen, gebrek aan kennis en ervaring of de situatie voelt onveilig voor de professional zelf.

Met alle input die we afgelopen jaar verzameld hebben zijn we aan de slag gegaan en hebben we een belevingsworkshop ontwikkeld. Deze workshop is bedoeld voor welzijnswerkers die werken met mensen met een migratieachtergrond en willen weten hoe ze met handelingsverlegenheid moeten omgaan.

Er worden 2 pilootversies van de belevingsworkshop georganiseerd. Kies via deze link aan welke je graag wil deelnemen. De workshops zijn gratis.

Heb je vragen of blijf je graag op de hoogte van ons project? Stuur gerust een bericht naar greet@thehumanlink.be (projectverantwoordelijke) of an@thehumanlink.be (administratieve opvolging)