Project

LGBTI+ en Zelfzorg

Wat is zelfzorg?

Wat betekent zelfzorg voor jou? Welke prioriteit geef jij op dit moment in je leven aan zorgen voor jezelf? Hoe zet je je hiervoor in en hoeveel tijd spendeer je eraan per week?

Zelfzorg is een combinatie van op de juiste manier én op het juiste moment tijd te maken voor jezelf. Door aan zelfzorg te doen kan je de negatieve gevolgen van stress bufferen. Wat goed werkt is voor iedereen verschillend. Toch zijn er enkele basisprincipes waarmee je rekening kan houden om de kwaliteit van jouw zelfzorg te verhogen. Acht enthousiaste LGBTI+ personen deelden hun ervaringen met zelfzorg en vormen op die manier een inspiratiebron voor anderen.

Aan de slag: tips en oefeningen

Samen met enkele enthousiaste partners ontwikkelde The Human Link video’s en oefeningen rond zelfzorg. Met behulp van deze video’s en oefeningen kan je zelf actief aan de slag gaan met zelfzorg om het structureel in te bouwen in je dagelijks leven. De video’s en oefeningen zijn bruikbaar en toegankelijk voor iedereen.

Mentale gezondheid bespreekbaar maken

Zelfzorg is belangrijk voor iedereen, dus ook voor LGBTI+ personen. Hierbij stilstaan kan je individueel doen, maar het met anderen bespreken is soms krachtiger. Met de vragen uit de privilege walk kan jij mentale gezondheid bespreekbaar maken in je team, op school, … Wil je hier meer handvatten voor? Lees onderaan deze pagina verder bij ‘Nog meer tips’.

Is zelfzorg een prioriteit voor jou?

Ben jij goed bezig? Wat betekent zelfzorg voor jou: wat is het wel? Wat is het niet? Acht ervaringsdeskundigen aan het woord. Met deze oefeningen kan je stilstaan bij jouw zelfzorg.

Zelfzorg verankeren

Zelfzorg goed kunnen inbedden in je leven en volhouden, lukt alleen maar als je jezelf de moeite vindt. Dit is een proces dat start met kleine dingen. Laat je inspireren door ervaringsdeskundigen: Wietske, Lenno en Yente.

Waarom focussen we op LGBTI+ personen?

Uit het Health4LGBTI-onderzoek (2019) blijkt dat LGBTI+ personen vaak met heel wat extra uitdagingen in aanraking komen zoals sociale uitsluiting, niet aanvaard worden door (naaste) omgeving, stigma, vooroordelen, discriminatie en geweld. Deze uitdagingen kunnen zowel de mentale als fysieke gezondheid op de proef stellen. LGBTI+ personen lopen namelijk een hoger risico op een lagere mentale gezondheid en komen vaker dan de algemene bevolking in aanraking met suïcidegedachten en -pogingen, middelengebruik, depressie en angst.

Samen met

In samenwerking met partners en stakeholders zoals çavaria, Transgender Infopunt, Sensoa, Merhaba en HIV-SAM werken we aan het versterken van de mentale gezondheid van LGBTI+ personen zowel binnen de privésfeer als op de werkvloer.

In het najaar zetten we verder in op een inclusieve werkvloer en om de weg naar hulpverlening toegankelijker te maken, evenals hulpverleners meer expertise te geven in het benaderen van deze doelgroep met geestelijke gezondheid bevorderende tools. We starten met de deskundigheidsbevordering van hulpverleners, terreinmedewerkers, vrijwilligers, …

Nog meer tips

Wil je je nog meer verdiepen in mentale gezondheid? Je vindt hier een oplijsting van de websites van partners die uitgebreid aandacht hebben besteed aan oefeningen en literatuur over zelfzorg. Ga aan de slag met wat voor jou werkt.

In deze lijst leggen we graag de link met een aantal interessante bronnen van partnerorganisaties van de Vlaamse overheid:

  • Voor al je vragen over gender en seksuele identiteit kan je op de website van Lumi terecht.

  • Heb je verdere inspiratie nodig over geluk? Ga naar de geluksdriehoek voor tips, oefeningen of filmpjes.

  • Een bondige opsomming van tips over zelfzorg lees je op de site van het CAW.

  • Ben je op zoek naar meer info over psychisch problemen? Op de website van TeGek vind je een overzicht van psychische problemen en hoe je je gezond kan houden en blijven.

  • Wil je meer handvatten om ook zorg te dragen voor je collega’s? Check zeker de website ZorgSamen waar je vuistregels vindt en de filmpjes van ‘De eerste helper’ wegwijs bieden hoe je mentale gezondheid bespreekbaar kunt maken als medewerker en als leidinggevende. Dit kadert binnen een breder welzijnsbeleid. Hiervoor verwijzen we naar www.warmbedrijf.be

Ben je getriggerd en wil je ons helpen bij deze opdracht of heb jij relevante input voor ons, aarzel dan niet om ons te contacteren!

Wil je graag op de hoogte blijven van onze verdere ontwikkelingen binnen dit project? Schrijf je hier in op de e-mailupdates.