03 218 78 17

Praktisch

Vorm Van De Begeleiding

Naast individuele therapie, biedt the human link ook begeleiding in groep aan.

Als je je herkent in een van onze expertisedomeinen en hiervoor een traject wenst op te starten, neem je contact op met onze administratie. Dit kan telefonisch of via het contactformulier. Zij plannen dan een eerste intake gesprek met je in. Nadien wordt bekeken op welke manier de begeleiding voor jou best vorm gegeven kan worden: individuele therapie versus groepstherapie

1/

Intakegesprek

In dit gesprek van 30 minuten wordt ingeschat of: 

 • (1) The Human Link de meest gepaste behandelsetting is voor jou en over de juiste expertise beschikt om jou verder te helpen (indien niet, wordt bekeken naar wie je doorverwezen kan worden). 

 • (2) een individueel traject de voorkeur geniet, dan wel een traject in groep. Natuurlijk kan je ook jouw voorkeuren hierin aangeven.

 • (3) er een bepaalde medewerkers is van The Human Link wiens stijl en expertise beter matcht met jouw behoeften en hulpvraag.

2/

Individuele therapie

Vaak wordt voor individuele begeleiding gekozen zodat heel specifiek kan ingegaan worden op de noden en realiteit van de cliënt. Na een intakegesprek word je doorverwezen naar een therapeut. Deze zal  met jou streven naar duurzame gedragsverandering vanuit een gedragstherapeutisch en/of eerstelijns psychologisch (ELP) kader. De psycholoog helpt om je klachten te verminderen, te voorkomen of er beter mee om te gaan. Individuele therapie is altijd een samenwerking tussen cliënt en behandelaar.

De samenwerking houdt in dat wij steeds in onderling overleg de volgende zaken onderzoeken of bespreken:

 • Je klachten beter leren kennen en begrijpen;

 • Realistische behandeldoelen opstellen;

 • De methoden selecteren waarmee we deze doelen gaan bereiken

 • Bij de start van de sessie de te bespreken onderwerpen vaststellen;

 • Aan het eind van de sessie oefening kiezen om zelfstandig uit te voeren.

3/

Groepsbegeleiding

In sommige gevallen geniet het de voorkeur om je therapieproces samen met anderen te doorlopen. Zo kan het voordelig zijn om bepaalde zaken uit je eigen situatie ook te herkennen bij andere mensen. Tegelijkertijd helpt de sociale steun van gelijkgestemden om ook zelf stappen te kunnen zetten.  Voor het inplannen van begeleidingen in groep, zijn we weliswaar afhankelijk van de mensen die zich aanmelden bij The Human Link.

Thema’s die regelmatig worden aangeboden in groep

 • burn-outgroepjes (waarin je inzichten en handvatten krijgt om snel en efficiënt stappen te zetten in je hersteltraject)

 • paniek-groepjes (waarin je leert omgaan met angst voor de angst. Dit is zinvol voor mensen met paniekaanvallen, hyperventielatie-aanvallen of claustrofobie)

 • sociale angst-groepjes (waarin je samen met anderen leert omgaan met de angst die je ervaart in sociale contacten en waardoor we jouw vermijdingsgedrag terug onder controle krijgen)

 • autovrees-groepjes (wanneer angst je ervan weerhoudt om op bepaalde delen van de baan te rijden, bijv. autosnelwegen, tunnels, files, bochten, etc.)

 • spinnen-groepjes

 • piekergroepjes (waarin je leert omgaan met piekergedachten en terug de baas wordt over je eigen hoofd).

4/

Open opleiding

The Human link biedt ook psycho-educatieve cursussen aan in een open aanbod.

Ga naar onze EXPERTISES

Marijke Soogen - Vrijwilliger bij D4D

“The Human Link is een professioneel en enthousiast team dat de veerkracht in ieder die zich aanmeldt weet te herstellen. Een team waar het individu en de organisatie de nodige handvatten krijgt om mentaal weerbaar uitdagingen aan te gaan. ”