Onze

Expertises

Aanbod

Expertisedomeinen

Stress / Burn-out

Momenten van stress kan je niet altijd uitsluiten. Er gebeuren immers zaken in het leven die je niet zelf onder controle hebt en die spanning of stress veroorzaken. Maar als deze periode van stress lang blijft aanhouden, bestaat de kans dat je overspannings- of burn-out klachten ontwikkelt. Deze klachten zullen jouw (optimaal) functioneren in de weg staan. Om de wanhoop die daardoor ontstaat om te buigen tot inzicht en uitzicht is aangepaste ondersteuning in dit proces is van onmiskenbaar belang.

Groepsaanbod

De RIZIV Conventie in het kader van psychologische zorg in de eerste lijn maakt het mogelijk om ons groepsaanbod breder en laagdrempeliger te gaan aanbieden.

Angst

Angst is een verzamelnaam waar heel wat zaken kunnen onder vallen. Denk maar aan: autovrees, claustrofobie, paniek- of hyperventilatie aanvallen, spinnenvrees, bloosangst, sociale angst, hypochondrie, naaldenfobie, bloedfobie, insectenfobie, onweerfobie... Dit zijn allemaal enkelvoudige fobieën waar mensen in hun leven hinder van kunnen ondervinden. Cognitieve gedragstherapie, zoals dit door The Human Link wordt aangeboden, is de aangewezen methode om mensen te helpen deze uiteenlopende angsten te overwinnen.

Trauma

Mensen maken soms schokkende zaken mee, die alles op z’n kop zetten (een auto-accident, een plots overlijden, een arbeidsongeval, een agressie-incident, een aanslag, etc.) . The Human Link wendt zijn expertise inzake trauma en verwerking graag aan om te ondersteunen bij een gezond verwerkingsproces naar aanleiding van een eenmalige schokkende gebeurtenis. Ook wanneer er na een hele periode sprake lijkt te zijn van een stagnatie in dit verwerkingsproces en posttraumatische stressklachten ontstaan (PTSS), kan u terecht bij The Human Link voor een individuele therapie.