Zo maak je samen een

'warm bedrijf'

Een 'warm bedrijf' is een werkomgeving die actief inzet op de mentale gezondheid van zijn medewerkers. De organisatie voorziet zo een positieve buffer tegen de rukwinden die het werkleven soms uitstuurt.

Wat is een 'warm bedrijf'?

In een 'warm bedrijf' wordt een context gecreëerd waarin iedereen zijn steentje bijdraagt om medewerkers energiek en bevlogen aan de slag te houden.

Tafel van een 'warm bedrijf'

Iedereen zit mee rond de tafel: dit beeld maakt de gedeelde verantwoordelijkheid zichtbaar die nodig is om van een bedrijf een 'warm bedrijf' te maken. Vanuit de samenwerking kunnen noden in kaart worden gebracht, beslissingen worden genomen en acties worden opgezet rond het welzijnsbeleid.

Ga nu al aan de slag met de basisvoorwaarden 'Communicatie' en 'Gedragenheid & Visie'. Vanaf november lanceren we de volledige methodiek en kan je ook bij de andere pijlers concrete opdrachten en tools vinden.

Klik op de pijlers en ontdek de verschillende onderdelen van een 'warm bedrijf':

Waarom een 'warm bedrijf'?

Een 'warm bedrijf' komt zowel de mentale gezondheid van de medewerker als de productiviteit van het bedrijf ten goede. Sensibiliseer mee beleidsmakers om werk te maken van een 'warm bedrijf':

De tafel van een 'warm bedrijf' zet jullie op weg naar een integrale aanpak. Geen losse acties, maar goed afgestemde initiatieven die aansluiten bij een breed gedragen verhaal.

Gratis pakket ... en subsidies?

Elke organisatie moet een 'warm bedrijf' kunnen worden, budget mag geen drempel zijn. Alle info, methodieken, tools van een warmbedrijf.be zijn daarom gratis beschikbaar voor iedereen. Bij ‘Literatuur’ vind je nog extra info uit wetenschappelijke studies en van andere partnerorganisaties. En weet dat je voor bepaalde initiatieven ook tot 10.000 euro financiële steun kan krijgen van de Vlaamse overheid, via de werkbaarheidscheques. Ook sectorale organisaties hebben fondsen.

Aan de slag? Zes tips!

1) Laat je helpen door de beslisboom om op een gefundeerde manier te kiezen waar je best mee van start gaan.

  • De basisvoorwaarden (‘communicatie’ en ‘gedragenheid & visie’) moeten goed zitten vooraleer het echt zinvol is om verder te investeren in de andere pijlers.

  • De vijf andere pijlers zijn met elkaar verbonden en zijn allemaal even belangrijk. Jullie kiezen in dialoog waarop jullie eerst inzetten. Vanaf oktober zal je ook hier opdrachten vinden. Dan kan je daarmee aan de slag.

2) In het pakket van elke basisvoorwaarde en pijler vind je opdrachten, een tool voor monitoring (‘hoe zit / evolueert dit bij ons?’) en een literatuurlijst voor wie zich extra wil verdiepen.

3) ‘Inclusiviteit’, ‘participatie’ en ‘continuïteit’ komen in elk onderdeel terug, als axioma’s die altijd gelden.

4) Een mentaal welzijnsbeleid is nooit afgewerkt dus laat je niet onnodig onder druk zetten. Het evolueert steeds verder. De monitoringtool kan ook helpen bij een periodieke evaluatie.

5) De tafel van het warm bedrijf helpt je op weg om een mentaal gezondheidsbeleid verder uit te werken, maar biedt geen kant-en-klare oplossingen. Jullie creativiteit blijft cruciaal om zaken te ontwikkelen die ook aansluiten bij de cultuur, visie en werking van de organisatie.

6) Wil je meer toelichting of ondersteuning bij deze tools? Contacteer The Human Link voor een traject op maat. Dat kan met steun van de overheid, dankzij de werkbaarheidscheques die ter beschikking worden gesteld.

Hoe werd dit ontwikkeld?

  • Experts inzake mentale gezondheid op de werkvloer (zoals Werkbaar Werk, Prebes, LUCAS, OLO-Rotonde, VLESP en Logo’s) hielpen ons bij het ontwikkelen van het model en bij het concretiseren van de verschillende aspecten die deel uitmaken van een duurzaam welzijnsbeleid.

  • Meer dan 300 bedrijven gaven input tijdens zes verschillende webinars over de manier waarop zij werk maken van de verschillende pijlers en de obstakels waarop ze botsen.

  • Enkele pilootbedrijven gingen aan de slag met het uittesten en verbeteren van de tools: Helan, Woonzorgcentrum Meerminnehof, Agentschap Overheidspersoneel, Railtraxx en OLO-Rotonde.

  • Ook de partners Infopunt geïntegreerd welzijnsbeleid en Gezond Leven zetten ons op weg voor deze methodiek.

  • We integreerden de belangrijkste wetenschappelijke modellen in de tafel van het warm bedrijf, zoals de zelfdeterminatietheorie en het WEB-model. Links naar de relevante literatuur vind je verder ook nog terug bij elke pijler.

Wat volgt?

Nu vind je alvast alles om aan de slag te gaan met de twee basisvoorwaarden: ‘communicatie’ en ‘gedragenheid & visie’. Achter de schermen wordt verder gewerkt aan de opdrachten voor de vijf pijlers van een ‘warm bedrijf’. In november plannen we een kick-off!

Info, inspiratie, verhalen of tools die je graag wil delen met andere ‘warme bedrijven’? Laat het ons weten via Rosien@thehumanlink.be. We breiden onze tafel graag uit met nieuw materiaal.