Expertise

Mentaal Welzijn

In plaats van te werken rond preventie van psychische problemen, kan de focus ook gelegd worden op het geven van inzichten en aanleren van vaardigheden die het mentaal welzijn van de medewerker bevorderen. Deze sessies kunnen meer algemeen zijn van aard: sessies rond veerkracht. Meer gerichte sessies kunnen aangeboden worden rond: omgaan met gedachten en piekeren, inzicht in slaap (eventueel in het kader van shiftwerk), aangeven van grenzen, inzicht in recuperatie en ontspanning, etc.

Het programma wordt steeds aangepast aan de specifieke noden van de klant en is afhankelijk van de tijd die jullie hiervoor kunnen en willen vrij maken, de grote van de groep en de realiteit van de context.

“Vooruit met de geest!”

Bep Trogh

Klinisch psycholoog - Gedragscounselor - The Human Link