Chronische Stress

Wij geloven heel sterk in een preventieve benadering van welzijn, work-life balans en stress. Hoe sneller je een probleem aanpakt hoe minder negatieve gevolgen voor de organisatie, het team en het individu. De ernstige effecten van stress zoals ziekteverzuim, verloop, conflicten, meer ongevallen, ontevredenheid, fysieke klachten, enz... kunnen beperkt blijven als je pro-actief ingrijpt. 

Vlugge detectie en collegiale steun leiden tot meer arbeidstevredenheid en het voorkomen van stressklachten. Hoe normaler collega’s van eenzelfde team het vinden om zaken zoals stress en work-life bespreekbaar te maken hoe makkelijker medewerkers durven uiten wat ze ervaren op dat gebied en hoe sneller er kan ingegrepen worden. Stress is vaak moeilijk objectiveerbaar. Uit onwetendheid en gebrek aan ervaring laten we daarom vele signalen liggen. Medewerkers die zelf stress ondervinden zullen zich er in eerste instantie vaak ook niet eens bewust van zijn. 

Wij willen stress in het juiste perspectief plaatsen en inzetten op: primaire (gezonde mensen gezond houden), secundaire (voorkomen dat klachten escaleren) en tertiaire (coaching van mensen die meer klachten hebben) preventie.


Hoe kunnen we helpen? 


Webinars en E-learnings

Beleidsinterventies

Opleidingen voor medewerkers en leidinggevenden

Workshops stressdetectie en voorkomen van burn-out

Coaching en re-integratietrajecten

Teamcoachingen en teaminterventies

Psycho-educatiesessies