Project

Psycho-Educatie

Sinds September 2017 organiseert The Human Link in samenwerking met Stad Antwerpen gratis psycho-educatieve vormingen rond stress, angst en depressie voor de burger in Stad Antwerpen en haar 9 districten. De vormingen worden meerdere keer per jaar georganiseerd in de verschillende wijken van de stad (of online). Het doel is om de kennis omtrent de hierboven vermelde thema’s te vergroten en om handvatten aan te bieden om de klachten die gepaard gaan met stress, angst of depressie aan te pakken. Deelnemers krijgen een antwoord op volgende vragen: wat heb ik? hoe komt het dat ik het heb? en hoe geraak ik er vanaf? Elke vorming bestaat uit 4 of 5 lessen van 2 uur. Op deze manier proberen we op een laagdrempelige manier de zelfredzaamheid bij de Antwerpse burger te vergroten.

Bekijk de website www.psycho-educatie.be of onze facebookpagina (psycho-educatie) voor het overzicht van ons aanbod.