Project

Versterken Sleutelfiguren

(gerealiseerd)

Versterken Sleutelfiguren

In opdracht van Stad Antwerpen biedt The Human Link een train-the–trainer aan om sleutelfiguren binnen het sociale werkveld ( jeugdbeweging, buurtwerking, scholen, CLB, maatschappelijke ondersteuning, trajectondersteuning, sociaal werk, enz…) te versterken. Deze intermediairs zijn werkzaam in verschillende organisaties binnen de sociale sector en worden regelmatig geconfronteerd met psychische problematieken bij hun doelgroep, die hun werking bemoeilijken. Het opleidingstraject bestaat uit een e-learning, een (online) webinar en een supervisiesessie. Met de vorming worden, enerzijds, de intermediairs opgeleid in het bevorderen van de psychische gezondheid bij hun doelgroep. Anderzijds worden handvatten aangereikt rond zelfzorg om de stressweerbaarheid bij de intermediairs zelf te verhogen. Deze train-the-trainer zal gratis ter beschikking worden gesteld voor alle intermediairs, werkzaam binnen stad Antwerpen en de negen districten.

Indien u geïnteresseerd bent in het realiseren van een gelijkaardig project, aarzel niet u zich tot greet@thehumanlink.be of bep@thehumanlink.be te wenden.