Literatuur

Gedragenheid & Visie

Struin door interessante artikels en websites

Hier kan je door wetenschappelijke artikels gaan, als je je verder wil verdiepen. Daarnaast vind je hier websites van partners die uitgebreid aandacht hebben besteed aan de pijlers, mét extra tools. Ga aan de slag met wat voor jullie werkt en wat aansluit bij jullie visie. Op die manier kunnen jullie stap voor stap timmeren aan jullie eigen weg naar een ‘warm bedrijf’.

In deze lijst leggen we graag de link met een aantal interessante bronnen van partnerorganisaties van de Vlaamse Overheid met betrekking tot deze pijler.

  • De Vlaamse Overheid biedt een mooi uitgewerkt stappenplan voor als je nog geen uitgewerkte strategische visie en missie hebt binnen jullie werksetting. Je vindt er uitgebreid informatie, video’s en nuttige documenten.

  • Verso (de intersectorale werkgeversorganisatie voor Vlaamse Sociale Ondernemingen) bouwt hierop verder en daagt jullie uit om de missie- en visietekst te vertalen naar gedeelde waarden op de werkvloer aan de hand van een case op deze site.

  • De Fod Sociale Zekerheid geeft via de website www.ikvoelmegoedophetwerk.be nog eens een klaar en duidelijk overzicht van de welzijnsactoren voor als dit voor jullie nog niet helemaal duidelijk is. Deze input kan ook handig zijn bij de opdracht 'Rollen verdelen'. Op dezelfde website vind je via deze link ook nog eens de wettelijke verplichtingen als werkgever bij het opzetten van een preventiebeleid. Ook altijd zinvol om dit even te bekijken.

  • Het Vlaams Instituut Gezond Leven (onafhankelijk expertisecentrum en partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid) stippelt duidelijk de verschillende stappen uit die nodig zijn bij het opzetten van een gezondheidsbeleid. Ze staan ook stil bij het ‘Wat' en het 'Waarom' van een beleid rond mentaal welbevinden en veerkracht op het werk. En bekijk zeker ook deze pagina met succesfactoren voor een geslaagd beleid.

Daarnaast geven we jou graag nog wat interessante cijfers mee die kunnen bijdragen om de motivatie aan te scherpen om écht werk te maken en te investeren in mentale gezondheid en van jouw bedrijf een warm bedrijf te maken.

  • VOKA (Vlaams Netwerk van Ondernemingen) schreef een interessante paper namelijk 'De arbeidsmarkt is ziek', van preventie tot re-integratie van (langdurig)zieken.

  • Ook de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ) heeft een interessant rapport over de uitdagingen voor werkstresspreventie op ondernemingsniveau.

  • En op de site van Werkbaar Werk (een product van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Stichting Innnovatie & Arbeid) , vind je hier nog meer interessante cijfers en feiten.

  • En het Trimbos-instituut (onafhankelijk kennisinsituut voor Mentale Gezondheid in Nederland) schrijft een artikel over Gezondheidswinst en kostenbesparing bij het verbeteren van mentale gezondheid. En ook dit artikel van het Trimbos-instituut kan zinvol zijn in het kader van gedragenheid en visie.

  • ACERTA (HR dienstengroep voor starters, zelfstandige, werkgevers, ...) komt in een interessant onderzoek tot de conclusie dat amper vier op de tien bedrijven structureel inzet op mentaal welzijn op het werk.

Wellicht zijn er nog heel andere interessante en wetenschappelijk onderbouwde bronnen beschikbaar. Deze lijst is met andere woorden niet exhaustief.

Opdrachten

Wil jij ook inzetten op meer gedragenheid en visie over welzijn? Download hier onze oefeningen en ga van start binnen jouw organisatie:

Monitoring

Vinger aan de pols houden door een monitoring:

Twijfel je nog met welke pijler je wil starten? Volg dan eerst de algemene monitoring: