Monitoring

Gedragenheid & Visie

Specifieke vragenlijsten per pijler

Monitoring - Gedragenheid en Visie

Krijg inzicht in de noden die medewerkers ervaren, voor een realistisch mogelijk beeld van de situatie op dit moment. Jullie werkgroep en klankbordgroep schatten immers in wat nodig is voor de weg naar een warm bedrijf. Maar dat strookt niet altijd met wat mensen uit de hele organisatie aanvoelen.

Daarom vind je hier voor elke pijler korte vragenlijsten om te monitoren wat er leeft rond een pijler. Een algemene tevredenheidsbevraging geeft immers vaak niet de input die nodig is om de juiste stappen te kunnen zetten. Én een brede vragenlijst kan bovendien valse verwachtingen scheppen: de organisatie zal nooit alle werkpunten tegelijk en meteen kunnen aanpakken.

Met zo’n bevraging worden medewerkers betrokken in het thema, dat creëert meer draagvlak voor latere acties. Elke vragenlijst helpt enerzijds om te analyseren wat goed loopt en wat behouden kan blijven, anderzijds om verder uit te zoeken waar het schoentje wringt.

Tips

  • Pas de vragen gerust aan. Deze lijst is een handig startpunt. Voeg vragen toe als er nog andere zaken zijn waar jullie zicht op willen krijgen. Pas eventueel ook het woordgebruik aan, zodat de taal past bij de realiteit van jullie organisatie en op maat is van de doelgroep bij wie je de bevraging doet.

  • Zorg ervoor dat je de antwoorden erna vlot verwerkt. Een online enquête (van SurveyMonkey, Typeform of Google Forms) is efficiënter dan op papier. Maar wees je ervan bewust dat niet elke doelgroep op dezelfde manier wordt bereikt of dat niet iedereen even behendig is met deze systemen. Dus ook hier weer is enige creativiteit van de werkgroep noodzakelijk.

  • Naar wie verzenden? Idealiter stuur je dit naar de hele organisatie, maar wanneer dit niet haalbaar lijkt, kan je ook kiezen om een representatieve groep te benaderen. Eventueel kan elk lid van de werk- en klankbordgroep de vragenlijst afnemen bij een tiental collega's? Maar neem hierbij in acht dat je best alle leeftijdscategorieën, starters en mensen met anciënniteit, mensen uit verschillende functies, etc. betrekt.

  • Hoe introduceren en motiveren? Vermeld dat deze vragenlijst de organisatie zal inspireren om actie te ondernemen binnen een pijler. Dat motiveert hen extra. Stel ook de werkgroep voor, zo weet iedereen wie de pioniers zijn in de organisatie, binnen deze pijler.

  • Meet ook het effect van jullie initiatieven: zet deze vragen in bij jullie vooronderzoek én na een jaar, als voor- en nameting.

Twijfel je nog met welke pijler je wil starten? Volg dan eerst de algemene monitoring.

Opdrachten

Wil jij ook inzetten op meer gedragenheid en visie over welzijn? Download hier onze oefeningen en ga van start binnen jouw organisatie:

Literatuur

Hier kan je door wetenschappelijke artikels gaan, als je je verder wil verdiepen. Daarnaast vind je hier websites van partners die uitgebreid aandacht hebben besteed aan de pijlers, mét extra tools.