The Human Link

preventieve aanpak van psychisch welzijn


Onze missie:
The Human Link wil organisaties, bedrijven en particulieren stimuleren om aandacht te schenken aan psychisch welzijn.

In organisaties en bedrijven biedt The Human Link ondersteuning in het opzetten en implementeren van een menselijk beleid dat het welzijn van medewerkers bevordert. Ze staat organisaties bij om concreet preventieve acties te kunnen ondernemen op vlak van chronische stress en opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen.
Ook particulieren kunnen bij ons terecht voor een specifieke begeleiding van werkgerelateerde problemen en voor het beter omgaan met angstklachten.
The Human Link heeft een aanbod naar hulpverleners (artsen, psychologen, preventieadviseurs...) om expertise op vlak van psychisch welzijn door te geven.

NIEUWE DATA: overwinnen van bepaalde angsten


Ben je bang van spinnen? Heb je eindelijk al je moed bijeen geraapt om er iets aan te doen? Op 3 oktober om 17u30 starten we met een nieuwe groep om je te helpen deze angst te overwinnen. Voor meer informatie, klik hier....

Wordt je leven beperkt door parniekaanvallen die je te pas en te onpas overvallen. Misschien is het dan zinvol om mee te doen met onze training over paniekklachten. Deze start op 11 september om 17u00. Wil je hier meer over weten, klik hier...

Project Psycho-educatie


The Human link organiseert in samenwerking met de Stad Antwerpen gratis psycho-educatieve cursussen voor inwoners van de stad. Wil je inzicht verwerven in thema's als "angst", "stress" of "depressie? Heb je als "eenoudergezin" of "nieuwsamengesteld gezin" nood aan handvatten? Surf dan zeker eens naar www.psycho-educatie.be

NIEUWE DATA: behandeling van Burn-out voor psychologen.


Op 13 en 14 november 2017 gaat er opnieuw een training door om psychologen meer handvatten te geven rond burn-out. Wil je graag wat tools om jouw cliënten hier gepast in te begeleiden, bekijk dan hier het programma en schrijf je in. De eerstvolgende training is echter VOLZET, maar aarzel niet om je op de wachtlijst te zetten...

NIEUWE DATA: opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen


Ben je geïnteresseerd om in jouw organisatie een beter beleid te kunnen opzetten rond schokkende of traumatische gebeurtenissen? Wil je ook zelf de nodige skills onder de knie krijgen op opvang en nazorg in goede banen te leiden? Schrijf je dan in voor de cursus die doorgaat op 8, 15 en 22 november 2017. Telkens van 9:30u tot 16:30u. Voor meer informatie, klik hier.

NIEUWE DATA= coaching van burn-out in de artsenpraktijk


Wil je je als (huis-)arts graag wat meer verdiepen in burn-out zodat je zelf je cliënten met niet gecompliceerde burn-outklachten kan begeleiden? The Human Link heeft een driedaagse vorming ontwikkeld, in samenwerking met een huisarts, waarin zowel de theorie als de praktijk wordt behandeld. Deze vorming gaat door op donderdag 28 september, 5 oktober en 26 oktober. Telkens van 13:00u tot 19:00u. Voor meer informatie, klik hier

 

NIEUWE DATA: Preventie en eerste opvang van burn-out in de organisatie


In het voorjaar starten we met een nieuwe opleiding om bedrijven handvatten te geven in de preventie van burn-out. Zowel bedrijfsartsen, HR's en preventieadiviseurs zijn welkom om tijdens deze vorming mee na te denken over het beleid in hun organisatie. Naast de theoretische input, worden ook heel praktische tools aangereikt waarmee je verder aan de slag kan.
Deze opleiding gaat door op 10, 17 en 24 oktober 2017, telkens van 9.30u tot 16.30u.
Voor meer informatie, klik hier.